Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2016

Odborná publikácia obsahujúca návody, upozornenia, postupy a rady na správne vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov PO a FO za rok 2016.

Formát
A5/online
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2016

Odborná publikácia obsahujúca návody, upozornenia, postupy a rady na správne vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov PO a FO za rok 2016.

Príručka Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2016 je rozčlenená na 4 základné časti:


Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2016 :
 • Právna úprava, podľa ktorej sa vypočíta daň za rok 2016
 • Právna úprava povinnosti podať priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby
 • Zdaniteľné príjmy uvádzané v daňovom priznaní
 • Tlačivá daňových priznaní, ich vypĺňanie a výpočet dane
 • Podávanie daňových priznaní


Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2016 :
 • Povinnosť podať daňové priznanie
 • Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania
 • Spôsoby doručenia daňového priznania daňovému úradu
 • Tlačivo na vyplnenie daňového priznania
 • Platenie dane
 • Hlavné zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. v roku 2015
 • Základ dane
 • Položky upravujúce výsledok hospodárenia
 • Odpočet daňovej straty
 • Započítanie preddavkov na daň s daňovou povinnosťou
 • Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely
 • Platenie preddavkov na daň (do lehoty na podanie daňového priznania)


Daňové priznanie rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 2016

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2016