Daňový a účtovný poradca podnikateľa 14/2022 v PDF

Akcia -30% PDF verzia

Štrnáste vydanie prináša tému mesiac obchodovanie s tretími krajinami a EÚ z pohľadu DPH, kde nájdete i 15 rozhodnutí súdneho dvora EÚ. Taktiež prinášame informácie k štátnej podpore nájomného bývania so zameraním na dobrovoľný príspevok zamestnávateľa na tento účel ako zamestnanecký benefit, kde predstavujeme nový zákon č. 222/2022 Z. z., ktorý je účinný od 1. júla 2022. Prináša koncept tzv. štátneho nájomného bývania a má zákon za cieľ vytvoriť prostredie, ktoré umožní výstavbu štátom podporovaného nájomného bývania s regulovanou výškou nájomného.

Ušetríte
30% = 6,71 €
Cena s DPH
22,37 € 15,66 €
Cena bez DPH
18,64 € 13,05 €
Rok vydania
2022
Počet strán
280
Formát
PDF - A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 14/2022 v PDF

Štrnáste vydanie prináša tému mesiac obchodovanie s tretími krajinami a EÚ z pohľadu DPH, kde nájdete i 15 rozhodnutí súdneho dvora EÚ. Taktiež prinášame informácie k štátnej podpore nájomného bývania so zameraním na dobrovoľný príspevok zamestnávateľa na tento účel ako zamestnanecký benefit, kde predstavujeme nový zákon č. 222/2022 Z. z., ktorý je účinný od 1. júla 2022. Prináša koncept tzv. štátneho nájomného bývania a má zákon za cieľ vytvoriť prostredie, ktoré umožní výstavbu štátom podporovaného nájomného bývania s regulovanou výškou nájomného.

OBSAH

Téma mesiaca

  • Obchodovanie s tretími krajinami a EÚ z pohľadu DPH (Ing. Jaroslava Betáková)

Právnym základom pri uplatňovaní DPH pri dovoze tovaru je smernica o DPH a colný kódex. Popri colnom dlhu môže vzniknúť aj dlh na DPH, ak na základe protiprávneho konania, ktoré spôsobilo vznik colného dlhu, možno predpokladať, že predmetný tovar vstúpil do hospodárskeho obehu Únie a mohol byť spotrebovaný, čo je zdaniteľná udalosť, na ktorú sa vzťahuje DPH. Článok obsahuje okrem príkladov aj 15 rozhodnutí súdneho dvora EÚ.

Dane a účtovníctvo

  • K štátnej podpore nájomného bývania so zameraním na dobrovoľný príspevok zamestnávateľa na tento účel ako zamestnanecký benefit (Ing. Valéria Jarinkovičová)

Zákon č. 222/2022 Z. z. je nový zákon účinný od 1. júla 2022. Prináša koncept tzv. štátneho nájomného bývania a má zákon za cieľ vytvoriť prostredie, ktoré umožní výstavbu štátom podporovaného nájomného bývania s regulovanou výškou nájomného a taktiež so zárukou dlhodobého bývania. Okrem toho však novelizuje aj Zákonník práce a zákon o dani z príjmov od 2023. Obsahom tohto príspevku sú najmä dané zmeny, pričom v záverečnej časti si v prehľadnej forme pripomenieme problematiku aj iných dobrovoľných plnení v rámci okruhu zamestnaneckých benefitov.

Právne predpisy

  • Zákon o účtovníctve – komentár (Ing. Monika Adamíková)

Do komentára zákona sú zapracované posledné aktuálne novely: č. 456/2021 Z. z. a č. 249/2022 Z. z. Novelou zákona č. 456/2021 Z. z. sa dal priestor pre elektronizáciu procesov účtovných záznamov, upravili sa základné zásady, ktoré je potrebné dodržať, aby podklady na vedenie účtovníctva boli preukázateľné. Stanovilo sa zabezpečenie uchovávania dokumentov inou účtovnou jednotkou alebo FO pred zánikom účtovnej jednotky bez právneho nástupcu alebo pred skončením podnikania. A tiež došlo k zmenám v ukladaní pokút. Novela z tohto roku nebola taká rozsiahla a bola schválená ako balík opatrení (kilečko 2). Začala platiť od 1. 9. 2022

  • Informácia: Metodický pokyn k zdaniteľnosti príspevku na stravovanie zamestnanca, k zahrnutiu príspevku na stravovanie zamestnanca do daňových výdavkov zamestnávateľa a k zahrnutiu stravného do daňových výdavkov daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. (FR SR)
  • Metodický pokyn k uplatneniu § 43 zákona č. 222/2004 Z. z. (FR SR)