Daňový a účtovný poradca podnikateľa 6-7/2022

Spojené vydanie predstavuje podrobný súhrn uvedený tém - podnikanie v združení bez právnej subjektivity, k predĺženiu lehoty zániku práva vyrubiť daň za obdobie trvania pandémie na účely správy daní, komentár k úplnému zneniu zákona o dani z pridanej hodnoty. Viac sa už dočítate v samotnom obsahu.

Cena s DPH
26,74 €
Cena bez DPH
22,28 €
EAN kód
8584113065009
Rok vydania
2022
Počet strán
336
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 6-7/2022

Spojené vydanie predstavuje podrobný súhrn uvedený tém - podnikanie v združení bez právnej subjektivity, k predĺženiu lehoty zániku práva vyrubiť daň za obdobie trvania pandémie na účely správy daní, komentár k úplnému zneniu zákona o dani z pridanej hodnoty. Viac sa už dočítate v samotnom obsahu.

OBSAH

Téma mesiaca

  • Podnikanie v združení bez právnej subjektivity (Ing. Anton Kolembus)

Zákonom nie je predpísaná písomná forma zmluvy o združení. Združenie podľa § 829 Občianského zákonníka býva často nesprávne zamieňané s občianskym združením. Občianske združenie je právnickou osobou, ktorej vznik a činnosť sa riadi zák. č. 83/1990 Zb., o združovaní občanov. Občianskym združením sú rôzne zväzy, hnutia, spolky a pod.

Dane a účtovníctvo

  • K predĺženiu lehoty zániku práva vyrubiť daň za obdobie trvania pandémie na účely správy daní (Ing. Božena Jurčíková)

Novelou č. 408/2021 Z. z. k daňovému poriadku účinnosťou od 1. 1. 2022 bola § 69 odsek 1 vypustená posledná veta, ktorá upravovala sedemročnú lehotu zániku práva vyrubiť daň v prípade uplatnenia daňovej straty. Na uplatnenie daňovej straty od 1. 1. 2022 sa vzťahuje päťročná lehota zánik práva vyrubiť daň, a to i napriek tomu, že do 31. 12. 2021 sa na toto zdaňovacie obdobe vzťahoval sedemročná lehota zániku práva vyrubiť daň.

Právne predpisy

  • Komentár k úplnému zneniu zákona o dani z pridanej hodnoty (Ing. Jaroslava Betáková)

Od 1. 1. 2022 dochádza na základe zákona č. 408/2021 Z. z. k zavedeniu povinnosti pre nových aj existujúcich platiteľov dane oznamovať Finančnému riaditeľstvu SR čísla všetkých bankových účtov používaných na podnikanie. Zavádza sa nová skutočnosť pre uplatnenie inštitútu ručenia za daň, ktorou je platba na bankový účet dodávateľa, ktorý v deň uskutočnenia platby nebol zverejnený na webovom sídle FR SR. Odberateľ môže využiť inštitút rozdelenej platby, tzv. split payment. Registračnú kartičku nahradilo vydanie rozhodnutia o registrácii...