Daňový a účtovný poradca podnikateľa 7-8/2020

V poradí, už 7 a 8 vydanie publikácie Daňový a účtovný poradca podnikateľa sa zameriava na tieto dôležité témy - osobné bankroty z pohľadu zamestnanca a zamestnávateľa, kde sa dozviete kedy je možné požiadať o osobný bankrot. Téma výdavky s podmienkou zaplatenia sa zameriava na zmeny, ktoré sú už v platnosti vzhľadom na zákon § 17 ods. 19 ZDP. Záver publikácie tvorí Komentár k úplnému zneniu zákona o dani z príjmov. Prehľadné zobrazenie tém si prečítate nižšie v obsahu.

Cena s DPH
21,02 €
Cena bez DPH
17,52 €
Rok vydania
2020
Počet strán
312
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 7-8/2020

V poradí, už 7 a 8 vydanie publikácie Daňový a účtovný poradca podnikateľa sa zameriava na tieto dôležité témy - osobné bankroty z pohľadu zamestnanca a zamestnávateľa, kde sa dozviete kedy je možné požiadať o osobný bankrot. Téma výdavky s podmienkou zaplatenia sa zameriava na zmeny, ktoré sú už v platnosti vzhľadom na zákon § 17 ods. 19 ZDP. Záver publikácie tvorí Komentár k úplnému zneniu zákona o dani z príjmov. Prehľadné zobrazenie tém si prečítate nižšie v obsahu.

OBSAH

TÉMA MESIACA

  • Osobné bankroty pohľad zamestnanec, zamestnávateľ (Ing. LuciaSandtner)

Právo žiadať oddlženie má fyzická osoba len vtedy, ak sa voči nej vedie exekučné, alebo obdobné vykonávacie konanie.Od 1. januára 2020 je možné podať žiadosť o osobný bankrot len v prípade, ak je voči osobe vedené exekučné konanie dlhšie ako jeden rok. Príkladom takéhoto „obdobného vykonávacieho konania“ je  napríklad daňové exekučné konanie, exekúcia vymáhaná Sociálnou poisťovňou, výkon dražby.

DANE A ÚČTOVNÍCTVO

  • Výdavky s podmienkou zaplatenia (Ing. Jana Böszörményi)

Základné pravidlo pri určovaní daňovej uznateľnosti výdavkov vychádza z definície v § 2 písmeno i) ZDP.  Zákon v § 17 ods. 19 ZDP definuje výdavky, ktoré majú podmienku zaplatenia, aby sme ich mohli považovať za daňový náklad. Od roku 2020 dochádza k zmenám v uvedenom ustanovení.

Právne predpisy

  • Komentár k úplnému zneniu zákona o dani z príjmov (Ing. Zdenka Kováčová , Svetlana Faiglová, Ing. Dagmar Piršelová, Ing. Anna Fischerová, Ing. Mária Murínová)

Pri aplikácii zákona č. 595/2003 Z. z. je potrebné všímať si nielen obsah jeho konkrétnych ustanovení, ale aj celkové členenie zákona. Najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie zmeny v ZDP boli schválené v roku 2019. Je ich celkom 17. Účinnosť v týchto zákonoch je nastavená rôzne a to nielen od 1. 1. 2020. Prinášajú zmeny nielen zapracovaním smernice ATAD 2, ktorá sa zaoberá hybridnými nesúladmi s tretími štátmi, ale aj zjednodušením niektorých procesoch prizávislej činnosti,  platenie preddavkov, zvyšuje sa suma nezdaniteľného minima. Taktiež sa s posunutou účinnosťou zavádza pojem mikrodaňovníka.