Daňový špeciál 2/2021

V aktuálnom vydaní prinášame najnovšie témy, ktoré vás určite budú zaujímať - cezhraničné obchodovanie so Spojeným kráľovstvom po brexite, faktoring v účtovníctve verzus bankový úver, zmeny v zákone o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaní terorizmu účinné od 1. 11. 2020, malý konkurz (rok 2021), spotrebné dane v roku 2021 a iné.

Cena s DPH
21,84 €
Cena bez DPH
18,20 €
EAN kód
8584113064125
Rok vydania
2021
Počet strán
32
Formát
A4
Väzba
Mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Daňový špeciál 2/2021

V aktuálnom vydaní prinášame najnovšie témy, ktoré vás určite budú zaujímať - cezhraničné obchodovanie so Spojeným kráľovstvom po brexite, faktoring v účtovníctve verzus bankový úver, zmeny v zákone o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaní terorizmu účinné od 1. 11. 2020, malý konkurz (rok 2021), spotrebné dane v roku 2021 a iné.

Obsah

MEDZINÁRODNÉ ZDAŇOVANIE

  • Cezhraničné obchodovanie so Spojeným kráľovstvom po brexite (Ing. Nadežda Cígerová)

Prinášame odpovede na časté otázky z oblasti daní vznikajúce v súvislosti s brexitom. Na praktických príkladoch si ukážeme transakcie s tovarom a službami, ktoré prebiehajú pri obchodných vzťahoch s Veľkou Britániou a Severným Írskom medzi obchodnými partnermi. Rozoberieme účtovný, daňový pohľad a vykázanie plnení v daňovom priznaní k DPH a v súhrnnom výkaze. Priblížime podávanie žiadostí o nárok na vrátenie zahraničnej DPH i spôsob uplatnenia oslobodených transakcií pri vývoze a dovoze v rámci Spojeného kráľovstva v roku 2021.

EXPERT RADÍ

  • Faktoring v účtovníctve verzus bankový úver (Ing. Jana Böszörményi)

Súčasná zložitá situácia na trhu si vyžaduje akútne riešenia pre mnoho podnikov. Jedným zo spôsobov na preklenutie platobnej neschopnosti je alternatívna forma financovania, ktorú poznáme pod názvom faktoring. Tento pojem sa spája s predajom krátkodobých pohľadávok plynúcich z predaja tovaru alebo služieb pred dobou ich splatnosti. Inou možnosťou je úver poskytnutý bankou. V článku si priblížime obidve formy financovania – ich účtovné prevedenie a daňové spracovanie.

OBCHODNÉ PRÁVO

  • Zmeny v zákone o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaní terorizmu účinné od 1. 11. 2020 (Mgr. Zuzana Moravčíková Kolenová)

Predstavujeme novelu zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu účinnú od 1. 11. 2020. V zmysle  V. AML (Anti Money Laundering) smernice reviduje existujúce možnosti boja proti praniu špinavých peňazí a reaguje na nové riziká i hrozby. Jej cieľom je zlepšiť prístupnosť k registru konečných užívateľov výhod, sprísniť pravidlá využitia anonymných predplatených platobných prostriedkov, monitorovať neobvyklé obchodné operácie vykonávané prostredníctvom virtuálnej meny a sprecizovať postup finančnej spravodajskej jednotky pri výmene informácií s príslušnými orgánmi členských štátov.

  • Malý konkurz (rok 2021) (Ing. Vladimír Pastierik)

Zmena právnej úpravy malého konkurzu v zákone o konkurze a reštrukturalizácii s účinnosťou od 1. 1. 2021 vytvára právny rámec pre jednoduché, efektívne a rýchle likvidačné konanie. Po vzore existujúceho inštitútu oddlženia je jej cieľom zlepšiť kľúčové parametre týkajúce sa likvidačných konaní, ako je čas inkasa pohľadávky veriteľom alebo miera vymáhateľnosti pohľadávky.

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

  • Spotrebné dane v roku 2021 (Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA)

Rok 2021 prináša zmeny v aj v zákonoch o spotrebných daniach. Hlavným zámerom noviel je transpozícia smerníc EÚ, zníženie administratívnej záťaže a vyšší stupeň elektronizácie v oblasti spotrebnej dane. V článku sumarizujeme novinky v dani z tabakových výrobkov a z alkoholických nápojov.

  • Zdaňovacie obdobia pri zrušení a zániku spoločnosti (Ing. Iveta Petrovická)

Obchodný zákonník od 1. 10. 2020 po novom upravuje podmienky pre zrušenie, neplatnosť a zánik spoločností, čo vyvoláva aj zmeny v zdaňovacích obdobiach daňovníkov, ktorí sú právnickými osobami. Vysvetlíme, ako treba postupovať pri určovaní zdaňovacích období podľa aktuálnych pravidiel.