Daňový špeciál 3/2021

V treťom pokračovaní nájdete viacero aktuálnych tém - elektronický obchod a uplatňovanie DPH od 1. 7. 2021, finančný majetok a pôžičky z pohľadu účtovníctva a daní, aplikácia daňového poriadku pri aktuálnych praktických prípadoch v oblasti správy daní v roku 2021 a iné.

Cena s DPH
21,84 €
Cena bez DPH
18,20 €
EAN kód
8584113064361
Rok vydania
2021
Počet strán
32
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Daňový špeciál 3/2021

V treťom pokračovaní nájdete viacero aktuálnych tém - elektronický obchod a uplatňovanie DPH od 1. 7. 2021, finančný majetok a pôžičky z pohľadu účtovníctva a daní, aplikácia daňového poriadku pri aktuálnych praktických prípadoch v oblasti správy daní v roku 2021 a iné.

Obsah

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

  • Elektronický obchod a uplatňovanie DPH od 1. 7. 2021 (Ing. Jaroslava Betáková)

Od 1. júla nadobúdajú účinnosť nové pravidlá DPH pri predaji tovaru na diaľku. Európsky systém sa rozrastá o osobitnú úpravu OSS a IOSS, pričom sa ešte viac zjednocuje postup členských štátov EÚ. Zmeny sa dotknú širšej skupiny dodávateľov služieb i tovaru, keďže sa významne menia limity a podmienky registrácie na účely DPH, ako aj spôsob podávania daňových priznaní. V článku si vysvetlíme podstatu zmien a uvedieme, ako sa dotknú e-commerce oblasti vrátane digitálnych platforiem, u ktorých sa zavádza fikcia tzv. domnelého dodávateľa. 

EXPERT RADÍ

  • Finančný majetok a pôžičky z pohľadu účtovníctva a daní (Ing. Nadežda Cígerová)

V článku sa sústredíme na vybrané transakcie s krátkodobým a dlhodobým finančným majetkom z pohľadu dane z príjmov i účtovníctva. Bližšie sa pristavíme jednak pri často riešenom predaji obchodných podielov, jednak pri poskytovaní pôžičiek medzi závislými osobami. Na príkladoch si vysvetlíme, kedy oslobodiť prevod obchodného podielu v tuzemskej, príp. zahraničnej spoločnosti, či je možné požičať peniaze bez úrokov, resp. aké sú pravidlá nízkej kapitalizácie.

SPRÁVA DANÍ

  • Aplikácia daňového poriadku  pri  aktuálnych praktických  prípadoch  v oblasti  správy daní v roku 2021 (Ing. Klára Klabníková)

Z oblasti správy daní prinášame analýzu štyroch situácií z praxe v nadväznosti na aktuálne platné znenie daňového poriadku s právnym odôvodnením konania správcu dane. Zameriame sa na prerušenie daňovej kontroly, počítanie lehoty na zánik práva vyrubiť daň, ručenie za DPH a ustanovenie zástupcu právnickej osobe správcom dane.

JUDIKATÚRA SD EÚ

  • CFC v kontexte rozhodovacej činnosti Súdneho dvora EÚ (JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.)

Medzinárodné zdaňovanie je v posledných rokoch dôležitým predmetom záujmu EÚ, pričom BEPS iniciatíva  má za cieľ nastaviť také pravidlá pre zdanenie príjmov v medzinárodnom kontexte, ktoré budú rešpektovať daňové záujmy dotknutých štátov a zabránia presúvaniu ziskov do daňových jurisdikcií s výhodnejším systémom zdanenia. Spomedzi judikátov SD EÚ k tejto problematike predstavíme rozhodnutie X GmbH proti Finanzamt Stuttgart –  Körperschaften, ktoré sa venovalo otázke vnútroštátneho uplatňovania daňového inštitútu kontrolovaných zahraničných spoločností v kontexte voľného pohybu kapitálu medzi členským štátom EÚ a tretím štátom.

OBCHODNÉ PRÁVO

  • Následky plynúce z porušenia dobrej povesti právnickej osoby (JUDr. Jozef Lukajka, PhD., JUDr. Zuzana Petriganová)

Podľa Občianskeho zákonníka má právnická osoba právo na ochranu svojho mena a dobrej povesti. Dobrá povesť, renomé alebo tiež „goodwill“ obsahuje predovšetkým určité morálne, ale aj kvalitatívne vlastnosti charakterizujúce právnickú osobu, podľa ktorých sa hodnotí a prijíma spoločnosťou. V článku vysvetlíme, aké môžu byť následky porušenia dobrej povesti právnickej osoby, kedy vzniká škoda a ako funguje priznanie morálneho či finančného zadosťučinenia s poukazom na judikatúru a prax súdov a Európskeho súdu pre ľudské práva.