Informácie o účtoch pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, obce, mestá a VÚC

Aktualizované

Pripravili sme pre vás Účtovné súvzťažnosti 2024 pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky s prehľadom súvzťažného účtovania na syntetických účtoch, ktoré sú zoradené podľa jednotlivých účtových tried a účtových skupín. Veríme, že táto praktická online príručka na tento rok poslúži svojmu účelu a naplní očakávania svojich adresátov, teda osôb pracujúcich v oblasti účtovníctva.

Cena s DPH
23,94 €
Cena bez DPH
19,95 €
EAN kód
9788081861697
Rok vydania
2024
Počet strán
1279
Formát
PDF - A4
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Ing. Ladislav Zakhar, PhD.
+ -

Informácie o účtoch pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, obce, mestá a VÚC

Pripravili sme pre vás Účtovné súvzťažnosti 2024 pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky s prehľadom súvzťažného účtovania na syntetických účtoch, ktoré sú zoradené podľa jednotlivých účtových tried a účtových skupín. Veríme, že táto praktická online príručka na tento rok poslúži svojmu účelu a naplní očakávania svojich adresátov, teda osôb pracujúcich v oblasti účtovníctva.

Publikácia k postupom účtovania je komentárom podrobného vysvetlenia paragrafového znenia nových opatrení účinných od 1. januára 2024 aj s novelami, a to:

  • opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. decembra 2022 č. MF/14522/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a štátne účelové fondy a
  • opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12. 12. 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie.

 

Publikácia obsahuje aj množstvo príkladov širokej škály účtovných prípadov, s ktorými sa účtovníci účtovných jednotiek verejnej správy v praxi stretávajú. Autori Ing. Ladislav Zakhar a Ing. Mgr. Dorota Salay Habalčíková využili svoje dlhoročné skúsenosti z Ministerstva financií SR čoho dôkazom je aj zrozumiteľný a rozsiahly komentár, ktorý ocenia predovšetkým účtovníci účtovných jednotiek verejnej správy.

Autori

  • Ing. Mgr. Dorota Salay Habalčíková (účtové triedy: 0, 1, 2, 5)
  • Ing. Ladislav Zakhar, PhD. (účtové triedy: 3, 4, 6, 7, 8, 9)