Komentár ku konsolidačnému balíku MF SR

Konsolidované účtovné závierky (ďalej len „KÚZ“) sú povinne auditované nezávislým audítorom, ktorého v ústrednej správe prostredníctvom verejnej súťaže centrálne obstaráva Ministerstvo financií SR. Pre 21 kapitol štátneho rozpočtu je audit KÚZ jedinečná príležitosť získať uistenie, či účtovníctvo organizácií v ich konsolidovanom celku je vedené správne a účtovná závierka poskytuje verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Cena s DPH
19,98 €
Cena bez DPH
16,65 €
EAN kód
9788081861345
Rok vydania
2023
Počet strán
154
Formát
PDF - A4
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Ing. Peter Ivánek
+ -

Komentár ku konsolidačnému balíku MF SR

Konsolidované účtovné závierky (ďalej len „KÚZ“) sú povinne auditované nezávislým audítorom, ktorého v ústrednej správe prostredníctvom verejnej súťaže centrálne obstaráva Ministerstvo financií SR. Pre 21 kapitol štátneho rozpočtu je audit KÚZ jedinečná príležitosť získať uistenie, či účtovníctvo organizácií v ich konsolidovanom celku je vedené správne a účtovná závierka poskytuje verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Špecifikum pre ústrednú správu je v tom, že sa tak nedeje prostredníctvom auditu individuálnych účtovných závierok, ale KÚZ jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu.

Konsolidovaný balík MF SR je povinný pre štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie, VÚC a ich rozpočtové a príspevkové organizácie, 3 štátne fondy (NJF, ŠFRB, ENVIROfond), verejné vysoké školy, ostatné subjekty založené zákonom, štátne obchodné spoločnosti a štátne podniky. Pre rok 2022 bola vykonaná aktualizácia hárkov KB č. 1 Úvod a č. 2 Konsolidovaný celok. Dôvodom bol vznik novej právnej formy od 1.1.2022, ktorou je verejná výskumná inštitúcia. Reálne túto právnu formu používa približne 50 organizácií Slovenskej akadémie vied (bývalé ústavy), ktoré prešli transformáciou zo zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov. Zmeny sa však nedotknú používateľov organizácií ostatných právnych foriem.