Personálny a mzdový poradca podnikateľa 12-13/2023

Téma Najzásadnejšie zmeny, ktoré prináša novela zákona o ochrane oznamovateľov poukazuje na všetky zmeny, ktoré zamestnávateľom vyplývajú z predmetnej novej úpravy whistleblowingu od 1. júla 2023. V téme Zmeny v oblasti dôchodkov po 1. júli 2023 sa dozviete o mimoriadnom zvýšení dôchodkov, zvýšení minimálnych dôchodkov, rozšírení okruhu poberateľov rodičovského dôchodku a iné. Diskutovaná téma Konkurenčná zárobková činnosť zamestnanca rozoberá podmienky a obmedzenia výkonu konkurenčnej zárobkovej činnosti. Viac zaujímavých tém nájdete v obsahu nižšie.

Cena s DPH
20,10 €
Cena bez DPH
16,75 €
EAN kód
8584113066105
Rok vydania
2023
Počet strán
192
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 12-13/2023

Téma Najzásadnejšie zmeny, ktoré prináša novela zákona o ochrane oznamovateľov poukazuje na všetky zmeny, ktoré zamestnávateľom vyplývajú z predmetnej novej úpravy whistleblowingu od 1. júla 2023. V téme Zmeny v oblasti dôchodkov po 1. júli 2023 sa dozviete o mimoriadnom zvýšení dôchodkov, zvýšení minimálnych dôchodkov, rozšírení okruhu poberateľov rodičovského dôchodku a iné. Diskutovaná téma Konkurenčná zárobková činnosť zamestnanca rozoberá podmienky a obmedzenia výkonu konkurenčnej zárobkovej činnosti. Viac zaujímavých tém nájdete v obsahu nižšie.

OBSAH

Pracovnoprávne vzťahy

 • Čerpanie dovolenky (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)

Jednou z najaktuálnejších tém v rámci letných mesiacov na pracovisku je čerpanie dovoleniek. V tomto článku sa dozviete o určovaní čerpania dovoleniek zamestnávateľom a ďalších súvisiacich otázkach týkajúcich sa problematiky dovoleniek v pracovnoprávnych vzťahoch.

 • Podmienky zamestnávania mladistvých (Ing. Eva Gášpárová)

Práca fyzickej osoby vo veku do 15 rokov alebo práca fyzickej osoby staršej ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky je zakázaná. Tieto fyzické osoby však môžu   vykonávať ľahké práce. Aké sú podmienky zamestnávania, nájdete v článku.

 • Konkurenčná zárobková činnosť zamestnanca (Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.)

V tomto článku sa zaoberáme podmienkami a obmedzeniami výkonu konkurenčnej zárobkovej činnosti zo strany zamestnanca počas trvania pracovného pomeru so zamestnávateľom, ako aj možnosťou obmedzenia konkurenčnej zárobkovej činnosti zamestnanca po skončení pracovného pomeru so zamestnávateľom.

 • Dohoda o mlčanlivosti v pracovnoprávnych podmienkach – vzorová zmluvná úprava (Mgr. Petra Mórová)
 

Odborník radí

 • Zvýšenie sumy životného minima od 1. 7. 2023 a dosah na mzdové veličiny (Ing. Iveta Matlovičová)

Od 1. 7. 2023 sa zmenila výška životného minima. Je to dôležitý parameter vo finančnej oblasti, pretože od neho sú odvodené viaceré mzdové veličiny. Suma životného minima má priamy dosah aj na dávky v hmotnej núdzi, vybrané peňažné príspevky a štátne sociálne dávky, napr. rodičovský príspevok.

 • Najzásadnejšie zmeny, ktoré prináša novela zákona o ochrane oznamovateľov (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)

Novela priniesla viacero zásadných zmien v agende ochrany oznamovateľov, ktorí v práci upozornia na nezákonné činnosti. Cieľom tohto príspevku je poukázať na zmeny, ktoré zamestnávateľom z predmetnej novej úpravy whistleblowingu vyplývajú.

 • Zmeny v oblasti dôchodkov po 1. júli 2023 (JUDr. Igor Hvojník)

Príspevok prináša informáciu o najdôležitejších zmenách v zákone o sociálnom poistení od 1. júla 2023.

 • Príjmy zamestnanca a výdavky zamestnávateľa z aspektu zákona o dani z príjmov (Ing. Valéria Jarinkovičová)
 

Ako na mzdy

 • Vybrané praktické príklady s riešeniami z oblasti miezd – 1. časť (Ing. Martina Švaňová)

Pripravili sme pre vás vybrané praktické príklady a ich riešenia, v ktorých nájdete odpovede na to, ako sa popasovať so základnými výpočtami v mzdovej problematike.

 • Vybrané praktické príklady s riešeniami z oblasti miezd – 2. časť (Ing. Martina Švaňová)

Praktická personalistika

 • Osobný spis zamestnanca a nahliadanie doň (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)

Tento článok prináša odpovede na mnohé otázky a rozoberá, aké dokumenty a doklady možno nájsť v osobnom spise zamestnanca, poukazuje na právnu úpravu s tým súvisiacu, ako aj na právo zamestnanca nahliadať do spisu.

 • Efektívny manažment času – každodenná výzva (doc. Ing. Cecília Olexová, PhD.)

Článok prináša vybrané techniky, ktoré vám pomôžu určiť svoje priority a ciele, ako aj tipy, ako eliminovať časové straty a efektívne organizovať a využívať čas, vrátane prehľadu aplikácií na manažment času.

Ochrana osobných údajov

 • Kamerový systém (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)

Tento článok poukazuje na Pokyny EDPB, ale aj návrh novej metodiky z dielne českého úradu v súvislosti s prevádzkovaním kamerového systému a povinností jeho prevádzkovateľa.