Personálny a mzdový poradca podnikateľa 14-15/2022

Akcia -37% PDF verzia

Po prečítaní septembrového spojeného vydania získate lepší prehľad v týchto témach - možnosti žiadať flexibilné formy práce, nevyčerpaná dovolenka, viac pracovných vzťahov u jedného zamestnávateľa, zmena stravného a základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách, stravovanie zamestnancov a iné.
Viac sa dočítate v obsahu nižšie.

Ušetríte
37% = 5,74 €
Cena s DPH
15,70 € 9,96 €
Cena bez DPH
13,08 € 8,30 €
EAN kód
8584113065399
Rok vydania
2022
Počet strán
184
Formát
PDF - A5
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 14-15/2022

Po prečítaní septembrového spojeného vydania získate lepší prehľad v týchto témach - možnosti žiadať flexibilné formy práce, nevyčerpaná dovolenka, viac pracovných vzťahov u jedného zamestnávateľa, zmena stravného a základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách, stravovanie zamestnancov a iné.
Viac sa dočítate v obsahu nižšie.

OBSAH

Pracovnoprávne vzťahy

 • Možnosti žiadať flexibilné formy práce (Ing. Mikuláš Hamuľák)

V poslednej dobe vo zvýšenej miere zamestnanci, ale aj zamestnávatelia prejavujú záujem o výkon práce v inom režime, než vyplýva z „klasického“ pracovného pomeru na ustanovený týždenný pracovný čas. Dôvody, prečo zamestnanci čoraz viac uprednostňujú flexibilné, resp. atypické formy práce, vychádzajú predovšetkým z potreby zosúlaďovania pracovného a rodinného života.

 • Nevyčerpaná dovolenka (Ing. Eva Gášpárová)

Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ňu nárok a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca. Ale čo ak zamestnanec všetku dovolenku za rok nevyčerpá?

 • Viac pracovných vzťahov u jedného zamestnávateľa (JUDr. Eva Tináková, PhD.)

V článku si priblížime podmienky uzatvorenia súbežných pracovnoprávnych vzťahov medzi rovnakými subjektmi, pravidlá regulujúce tieto zmluvného vzťahy, ako aj možné praktické využitie daného pracovnoprávneho inštitútu.

Odborník radí

 • Zmena stravného a základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách (Bc. Katarína Danajovičová)

Stravné a základná náhrada za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách sa naposledy menila v máji 2022 a už tu máme ďalšiu zmenu, a to s účinnosťou od 1. septembra 2022.

 • Vládne opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia – „kilečko 2“ (Bc. JUDr. Lenka Hmírová, RSc.)

Dátum účinnosti lex pre zlepšenie podnikateľského prostredia 2, ktorý obsahuje 28 opatrení, je 1. septembra 2022. 

 • Zdaňovanie spoločných príjmov manželov (Ing. Anton Kolembus)

Ako majú manželia zdaňovať príjmy dosiahnuté z nakladania s majetkom v bezpodielovom vlastníctve, ako uplatňovať daňové výdavky a ktoré príjmy sú oslobodené?

 • Možnosti mediácie pri riešení konfliktov v rodinných firmách (JUDr. František Kutlík)

Rodinné podnikanie zohráva významnú úlohu v každej ekonomike. Podľa názoru odborníkov ide o najstarší zachovaný systém, ktorý má podstatný podiel na hrubom národnom produkte krajín, na celkovej zamestnanosti a exporte.

 • Nástupníctvo v rodinných firmách (JUDr. František Kutlík)

Rodinné podniky patria celosvetovo k významným ťahúňom jednotlivých ekonomík a podieľajú sa takmer tromi štvrtinami na tvorbe svetového HDP.

Ako na mzdy

 • Stravovanie zamestnancov (Ing. Martina Švaňová)

Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti, a to pri splnení určitých podmienok. V článku sa dozviete, o aké podmienky ide.

Praktická personalistika

 • Povinné nahlasovanie voľného pracovného miesta (JUDr. Stanislava Žáková)

Úlohou tohto príspevku je priblížiť jednotlivé spôsoby, ktorými si môžu zamestnávatelia splniť povinnosť nahlasovania voľných pracovných miest, výnimky z tejto povinnosti, ako aj následky jej nesplnenia.

Ochrana osobných údajov

 • Agentúrne zamestnávanie z pohľadu Zákonníka práce a GDPR (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)

Článok sa venuje dočasnému prideleniu zamestnancov, a to nielen v súvislosti so Zákonníkom práce, ale aj s plnením povinností podľa nariadenia GDPR.

 • Spracúvanie osobných údajov ubytovacími zariadeniami (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)

Tento článok poukazuje na niektoré povinnosti prevádzkovateľov ubytovacích zariadení pri spracúvaní osobných údajov podľa nariadenia GDPR.

Smernice

 • Organizačný poriadok (JUDr. Eva Tináková, PhD.)