Personálny a mzdový poradca podnikateľa 2-3/2022

V rozsiahlom dvojčísle PMPP získate detailné informácie z týchto oblastí - nový zákon o podpore v čase skrátenej práce, nové podmienky „Home Office“ s poskytnutím vzoru úpravy Home Office v pracovnoprávnych vzťahoch, všetko, čo potrebuje zamestnanec a zamestnávateľ vedieť o nadčasoch, povinnosti poistenca a platiteľov poistného voči zdravotnej poisťovni, výpočet miezd a mzdové nároky a iné.

Cena s DPH
17,28 €
Cena bez DPH
14,40 €
EAN kód
8584113064699
Rok vydania
2021
Počet strán
200
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 2-3/2022

V rozsiahlom dvojčísle PMPP získate detailné informácie z týchto oblastí - nový zákon o podpore v čase skrátenej práce, nové podmienky „Home Office“ s poskytnutím vzoru úpravy Home Office v pracovnoprávnych vzťahoch, všetko, čo potrebuje zamestnanec a zamestnávateľ vedieť o nadčasoch, povinnosti poistenca a platiteľov poistného voči zdravotnej poisťovni, výpočet miezd a mzdové nároky a iné.

OBSAH

PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY

 • Nový zákon o podpore v čase skrátenej práce (JUDr. Martin Vavro)

Ako vyplýva aj z dôvodovej správy, cieľom vytvorenia zákona o podpore skrátenej práce je systémové, nárokové a transparentné poskytnutie pomoci zamestnancom zamestnávateľov v čase trvania vonkajšie faktora, ktorý má dočasný charakter, zamestnávateľ ho nemohol ovplyvniť alebo mu nemohol predísť.

 • Nové podmienky „Home Office“ s poskytnutím vzoru úpravy Home Office v pracovnoprávnych vzťahoch (JUDr. Jozef Lukajka, PhD. – Mgr. Michaela Pyšná)

Domácka práca sa v súčasnej dobe, resp. v dôsledku šírenia koronavírusu stala veľmi rozšírenou, využívanou a nevyhnutnou. V našom článku si preto bližšie uvedieme využívanie domáckej práce, resp. práce z domácnosti v právnej rovine.

 • Všetko, čo potrebuje zamestnanec a zamestnávateľ vedieť o nadčasoch (Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.)

V tomto článku komplexne analyzujeme právnu úpravu výkonu práce nadčas podľa Zákonníka práce, a to v rámci širšieho kontextu práv a povinností zamestnanca a zamestnávateľa v rámci organizácie práce u zamestnávateľa z časového hľadiska.

 • Výpoveď verzus dohoda o skončení pracovného pomeru (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)

Tento príspevok porovnáva skončenie pracovného pomeru prostredníctvom dohody a výpovede, ako aj nároky z toho plynúce.

ABC MZDÁRA

 • Povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roku 2021 a pri prechode na rok 2022 (Ing. Eva Gášpárová)

Pri uzatváraní kalendárneho roka musí zamestnávateľ v oblasti mzdového účtovníctva vykonať úkony smerujúce k príprave na účtovnú závierku za účtovné obdobie a ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie.

 • Povinnosti poistenca a platiteľov poistného voči zdravotnej poisťovni (Ing. Eva Gášpárová)

V článku nájdete všetky práva a povinnosti poistenca voči zdravotnej poisťovni, povinnosti platiteľa poistného, zmeny plynúce od 1. októbra 2021 a povinnosti platiteľa dividend.

AKO NA MZDY

 • Výpočet miezd a mzdové nároky (Ing. Martina Švaňová)

Aké sú druhy miezd? Ako na výpočet čistej mzdy? Ako vypočítať mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas? Aká náhrada mzdy patrí zamestnancovi za čerpanie náhradného voľna? Na tieto a mnohé iné otázky ohľadom výpočtu miezd a mzdových nárokov nájdete práve v tomto príspevku. Súčasťou článku je aj prehľad minimálnej mzdy a mzdových nárokov od 1. januára 2022.

ODBORNÍK RADÍ

 • Novelizácia v oblasti stravného od 1. 1. 2022 (Bc. Katarína Danajovičová)

Táto novelizácia sa dotýka len oblasti stravovania – oslobodené poskytnuté príjmy pri strave zamestnancov a daňové výdavky pri strave samostatne zárobkovo činných osôb.

 • Výpočet dôchodku (Bc. Katarína Danajovičová)

V tomto článku sa budeme venovať samotnému výpočtu dôchodku, vysvetlíme si, čo je osobný mzdový bod a čo je rozhodujúcim obdobím pri jeho výpočte. Ukážeme si príklady na výpočet priemerného osobného mzdového bodu a osobného vymeriavacieho základu.

 • Zamestnávanie invalidných dôchodcov (Ing. Mikuláš Hamuľák)

Ťažký úraz či choroba môžu poriadne zamávať rodinným rozpočtom, a to najmä vtedy, ak by občan nemohol ďalej pracovať a zostal by bez príjmu. Na elimináciu týchto rizík slúži invalidný dôchodok. Zákon však nebráni invalidnému dôchodcovi po schválení invalidného dôchodku pracovať a invalidita nie je ani zákonným dôvodom na skončenie pracovného pomeru.

BEZPEČNÉ PRACOVISKO

 • Cezhraničné prenosy osobných údajov – 2. časť (JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M)

Druhá časť dvojdielneho seriálu predstavuje špecifiká použitia niektorých mechanizmov, najmä štandardné zmluvné doložky, iné mechanizmy či výnimky pre cezhraničné prenosy optikou judikatúry a usmernení dozorných orgánov. Osobitne sa zameriame na problematiku cezhraničných prenosov do Spojeného kráľovstva a Spojených štátov amerických. 

INTERNÉ SMERNICE

 • Pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v administratíve (Mgr. Ing. Miroslava Žiaková)

Účelom internej smernice je stanoviť pravidlá na zvýšenie úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov pracujúcich v administratívnych profesiách.