Personálny a mzdový poradca podnikateľa 4-5/2021

Zimné vydanie PMPP sa tentokrát zameriava na ozrejmenie týchto tém - zmeny v mzdovej oblasti – novela zákona o minimálnej mzde a Zákonníka práce, ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2020, odvody poistného od 1. januára 2021 a iné.

Cena s DPH
18,52 €
Cena bez DPH
15,43 €
EAN kód
8584113063982
Rok vydania
2021
Počet strán
224
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 4-5/2021

Zimné vydanie PMPP sa tentokrát zameriava na ozrejmenie týchto tém - zmeny v mzdovej oblasti – novela zákona o minimálnej mzde a Zákonníka práce, ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2020, odvody poistného od 1. januára 2021 a iné.

OBSAH

ABC MZDÁRA

 • Zmeny v mzdovej oblasti – novela zákona o minimálnej mzde a Zákonníka práce č. 294/2020 Z. z. (JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.)

V príspevku sú uvedené zmeny v mechanizme určovania minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov, ako aj nový spôsob určenia minimálnych mzdových zvýhodnení, ktoré boli naviazané na minimálnu mzdu.

 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2020 (Ing. Eva Gášpárová)

Komplexne spracovaná téma s množstvom príkladov a vzorovo vyplnenými tlačivami.

 • Odvody poistného od 1. januára 2021 (Ing. Eva Gášpárová)

 

OBČAN A RODINA

 • Dôchodky v roku 2021 (Ing. Mikuláš Hamuľák)

Dôchodky v tomto roku prechádzajú viacerými zmenami. Sú o niečo vyššie, no mení sa aj vek odchodu do dôchodku. V článku je uvedený prehľad všetkých náležitostí, ktoré sa v roku 2021 týkajú tejto dávky.

 •  Nové tehotenské dávky v roku 2021 (Bc. Katarína Danajovičová)

Účelom vzniku tejto novej tehotenskej dávky je aspoň  sčasti zabezpečiť príjem ženy v období tehotenstva, počas ktorého má zvýšené výdavky, a nepriamo tak  podporiť aj zníženie počtu interrupcií.

 • Úrazový príplatok pre COVID-19 (JUDr. Tatiana Mičudová)

Novelou zo dňa 3. novembra 2020 sa zaviedla do našej legislatívy možnosť poskytovania úrazového príplatku pre COVID-19 z dôvodu nakazenia sa koronavírusom. Tento článok rozoberá, komu sa príplatok poskytuje a  podmienky jeho poskytovania.

 

ODBORNÍK RADÍ

 • Prehľad najvýznamnejších zmien v zdaňovaní od 1. 1. 2021 (Ing. Miroslava Brnová)

V roku 2020 bolo schválených viacero noviel dotýkajúcich sa zákona o dani z príjmov, pričom najvýznamnejšie zmeny boli schválené vládnou novelou, a to zákonom č. 416/2020 Z. z.

 • Reštrukturalizácie spoločností s prihliadnutím na pracovné podmienky zamestnancov – Organizačné zmeny u zamestnávateľa (Mgr. Juraj Kočiš LL.M.)

V tomto článku sa venujeme v praxi nanajvýš aktuálnej problematike reštrukturalizačných procesov v prípade organizačných zmien u zamestnávateľa. Zameriavame sa pritom osobitne na organizačné zmeny, ktoré rezultujú do skončenia pracovného pomeru zamestnanca a zamestnávateľa.

 • Používanie cookies a ochrana osobných údajov (JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M.)

Tento článok objasňuje základné pojmy týkajúce sa cookies a ich právneho rámca, ktorý nie je jednoduchý. Ďalej sú vysvetlené legálne možnosti ich používania a spracúvania na webových stránkach alebo v aplikáciách.

 

PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY

 • Odmeňovanie zamestnancov a stupne náročnosti práce – Zaradenie do platových tried (JUDr. Slavomira Andrea Rusnak)

Podľa ktorých zákonných pravidiel určí zamestnávateľ stupeň náročnosti práce pre svojho zamestnanca a ako ho preradí do vyššej kategorizácie? Kedy by prichádzalo do úvahy zvýšenie mzdy z hľadiska stupňov náročnosti práce zamestnanca? Odpovede na otázky nájdete v príspevku.

 • Škoda spôsobená zamestnancom, riešenia zo strany zamestnávateľa (JUDr. Slavomira Andrea Rusnak)

Zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním sa zakladá zodpovednosť zamestnanca za škodu. Zamestnávateľ je oprávnený riešiť predmetnú situáciu rovnako zabezpečením záväzkov v pracovnoprávnych vzťahoch. Článok ponúka zároveň vzory príslušných právnych podaní.