Personálny a mzdový poradca podnikateľa 4-5/2022

Akcia -30% PDF verzia

Spojené vydanie PMPP sa venuje aktuálne preberaným témam - ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2021, odvody poistného od 1. januára 2022, mzdové veličiny v roku 2022, náhrada mzdy, jej výpočet a použitie v praxi, dobré mravy a skončenie pracovného pomeru a iné.

Ušetríte
30% = 5,56 €
Cena s DPH
18,52 € 12,96 €
Cena bez DPH
15,43 € 10,80 €
EAN kód
8584113064873
Rok vydania
2022
Počet strán
224
Formát
PDF - A5
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 4-5/2022

Spojené vydanie PMPP sa venuje aktuálne preberaným témam - ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2021, odvody poistného od 1. januára 2022, mzdové veličiny v roku 2022, náhrada mzdy, jej výpočet a použitie v praxi, dobré mravy a skončenie pracovného pomeru a iné.

OBSAH

ABC MZDÁRA

  • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2021 (Ing. Eva Gášpárová)

Komplexne spracovaná téma s množstvom príkladov a vzorovo vyplnenými tlačivami.

  • Odvody poistného od 1. januára 2022 (Ing. Eva Gášpárová)

Výška odvodov poistného na sociálne poistenie a zdravotné poistenie je závislá od statusu poistenca, sadzby poistného a vymeriavacieho základu, z ktorého sa poistné platí. Spôsob výpočtu vymeriavacieho základu sa pre rok 2022 nemení.

  • Mzdové veličiny v roku 2022 (Bc. Katarína Danajovičová)

Každý nový rok, aj rok 2022 nám prináša nové ekonomické čísla – nové mzdové veličiny. V článku prinášame všetky zmeny.

  • Zmeny vo výpočte exekučných zrážok od 1. 1. 2022 (RNDr. Jana Motyčková)

AKO NA MZDY

  • Náhrada mzdy, jej výpočet a použitie v praxi (Ing. Martina Švaňová)

Počas trvajúceho pracovného pomeru však nastávajú situácie, kedy zamestnanec nepracuje, pretože má z rôznych dôvodov znemožnený výkon práce alebo prácu vykonávať nemusí. V takýchto situáciách zamestnanec nemá nárok na mzdu, ale patrí mu pri splnení taxatívne vymenovaných podmienok v zmysle Zákonníka práce peňažné plnenie vo forme náhrady mzdy.

ODBORNÍK RADÍ

  • Komentár k zákonu o podpore v čase skrátenej práce („kurzarbeit“) (Ing. Mikuláš Hamuľák)

Nový komentár k zákonu o podpore v čase skrátenej práce obsahuje vysvetlenie jednotlivých ustanovení a praktické príklady.

  • Rodičovský príspevok a prídavok na dieťa od 1. 1. 2022 (Ing. Mikuláš Hamuľák)

Rodiny s deťmi podporuje štát poskytovaním opakovaných štátnych sociálnych dávok, ktoré majú prispieť rodičom na výdavky spojené so zabezpečením starostlivosti o nezaopatrené deti, ich výchovu a výživu. K takýmto dávkam patrí tiež rodičovský príspevok a prídavok na dieťa.

  • Vládna novela zákona o sociálnych službách, ktorá nadobúda účinnosť 1. 1. 2022 (Mgr. Lýdia Brichtová, PhD.)

Za najdôležitejšie zmeny tejto novely možno považovať vytvorenie priaznivejších podmienok financovania sociálnych služieb krízovej intervencie, vrátane ich valorizácie, postupné vyrovnávanie podmienok financovania neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a aj zvýšenie záruky finančnej podpory sociálnej služby pre prijímateľa z verejných zdrojov.

PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY

  • Dobré mravy a skončenie pracovného pomeru (Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.)

V tomto článku analyzujeme právne predpoklady platného skončenia pracovného pomeru s ohľadom na požiadavku rešpektovania dobrých mravov a popisujeme tiež právne dôsledky nerešpektovania dobrých mravov v procese skončenia pracovného pomeru.