Personálny a mzdový poradca podnikateľa 4 - 5/2023

Ťažiskovou témou vydania je zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce s komentárom, ktorého súčasťou je množstvo príkladov, judikátov, právnych pohľadov a situácií z praxe. Komentár je aktuálny k 1. 1. 2023. Prinášame taktiež informácie o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania, kde si priblížime viaceré povinnosti zo strany zamestnávateľa.

Cena s DPH
40,14 €
Cena bez DPH
33,45 €
EAN kód
8584113065665
Rok vydania
2023
Počet strán
432
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 4 - 5/2023

Ťažiskovou témou vydania je zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce s komentárom, ktorého súčasťou je množstvo príkladov, judikátov, právnych pohľadov a situácií z praxe. Komentár je aktuálny k 1. 1. 2023. Prinášame taktiež informácie o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania, kde si priblížime viaceré povinnosti zo strany zamestnávateľa.

OBSAH

Zákony a komentáre

  • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce s komentárom (JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.)

Komentár k Zákonníku práce, ktorého súčasťou je množstvo príkladov, judikátov, právnych pohľadov a situácií z praxe. Komentár je aktuálny k 1. 1. 2023.

 

Pracovnoprávne vzťahy

  • Informovanie o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania (JUDr. Eva Tináková, PhD.)

Zamestnávateľ má voľbu, či poskytne ostatné pracovné podmienky a podmienky zamestnávania vo forme písomnej informácie alebo ich dohodne v pracovnej zmluve ako ďalšie pracovné podmienky. Písomnou informáciou zamestnávateľ deklaruje existenciu pracovných podmienok, ktoré uňho platia.