Personálny a mzdový poradca podnikateľa 6-7/2020

Marcové vydanie Personálneho a mzdového poradcu podnikateľa sa zameriava na Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce s komentárom, kde nájdete množstvo príkladov, judikátov, právnych pohľadov a situácií z praxe, ktorého autormi sú poprední odborníci z pracovného práva. Následne bližšie popisujeme témy všeobecný vymeriavací základ za rok 2018 a jeho dopad na veličiny v roku 2020 a  Daňový bonus za rok 2019 a od roku 2020.

Cena s DPH
28,94 €
Cena bez DPH
24,12 €
Rok vydania
2020
Počet strán
424
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 6-7/2020

Marcové vydanie Personálneho a mzdového poradcu podnikateľa sa zameriava na Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce s komentárom, kde nájdete množstvo príkladov, judikátov, právnych pohľadov a situácií z praxe, ktorého autormi sú poprední odborníci z pracovného práva. Následne bližšie popisujeme témy všeobecný vymeriavací základ za rok 2018 a jeho dopad na veličiny v roku 2020 a  Daňový bonus za rok 2019 a od roku 2020.

OBSAH

ZÁKONY A KOMENTÁRE

  • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce s komentárom (JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.)

Komentár k Zákonníku práce, ktorého súčasťou je množstvo príkladov, judikátov, právnych pohľadov a situácií z praxe, ktorého autormi sú poprední odborníci z pracovného práva (napr. JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. z MPSVaR...). Komentár je aktuálny k 1. 1. 2020.

ODBORNÍK RADÍ

  • Všeobecný vymeriavací základ za rok 2018 a jeho dopad na veličiny v roku 2020 (Ing. Eva Gášpárová)

Všeobecný vymeriavací základ je 12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za príslušný kalendárny rok. V roku 2018 bola priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR vo výške 1 013 €. Hodnota všeobecného vymeriavacieho základu je 12 156 €. Všeobecný vymeriavací základ a priemerná mesačná mzda za rok 2018 ovplyvnia veličiny používané predovšetkým v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia v roku 2020.  

  • Daňový bonus za rok 2019 a od roku 2020 (Ing. Valéria Jarinkovičová)

Daňový bonus možno charakterizovať ako formu daňového zvýhodnenia ekonomicky aktívnych rodičov nezaopatrených detí. O sumu daňového bonusu sa znižuje daň, resp. v priebehu zdaňovacieho obdobia preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti. V tomto období dochádza k významným zmenám pri jeho uplatňovaní.

  • Vyhľadávač PMPP 2020