Postupy účtovania v PÚ s komentárom – od 1. 2. 2019

Akcia -50% Zľava PDF verzia

Základ tejto publikácie tvorí Opatrenie MF SR č. 23054/2002-92 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.

Komentár obsahuje príklady z podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov, ktoré sa bežne vyskytujú v uvedených účtovných jednotkách. Bol úplne nanovo prepracovaný, doplnený o účtovanie a oceňovanie virtuálnej ...

Ušetríte
50% = 14,49 €
Cena s DPH
28,99 € 14,50 €
Cena bez DPH
24,16 € 12,08 €
Rok vydania
2019
Počet strán
395
Formát
PDF
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Mária Cvečková, CSc.
+ -

Postupy účtovania v PÚ s komentárom – od 1. 2. 2019

Základ tejto publikácie tvorí Opatrenie MF SR č. 23054/2002-92 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.

Komentár obsahuje príklady z podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov, ktoré sa bežne vyskytujú v uvedených účtovných jednotkách. Bol úplne nanovo prepracovaný, doplnený o účtovanie a oceňovanie virtuálnej meny podľa opatrenia č. MF/015328/2018-74.


Virtuálnu menu v PÚ považujeme za krátkodobý finančný majetok. Virtuálna mena, služba a majetok získané výmenou za virtuálnu menu sa oceňujú ku dňu nadobudnutia reálnou hodnotou.


Tiež sme zapracovali opatrenie č. MF/017028/2018-74 o účtovaní garantovanej energetickej služby. Garantovaná energetická služba umožňuje využiť potenciál budúcich úspor energie každej budovy na financovanie potrebných investícií.


Publikáciu ocenia predovšetkým účtovníci, audítori, daňoví poradcovia, ako aj podnikatelia účtujúci v sústave podvojného účtovníctva.