• Úvod
  • >>
  • Daňové centrum
  • >>
  • Poznámky k účtovnej závierke pre malé účtovné jednotky (2019-2021)

Poznámky k účtovnej závierke pre malé účtovné jednotky (2019-2021)

Poznámky ako povinná súčasť účtovnej závierky malej účtovnej jednotky. Formulár je spracovaný vo worde alebo v exceli. Zasielame vám obe verzie (word, excel) a je už len na vás, ktorá vám bude vyhovovať viac.
Dokument je platný pre vytvorenie účtovnej závierky aj za rok 2021.

Cena s DPH
12,00 €
Cena bez DPH
10,00 €
Rok vydania
2019 - 2021
Formát
MS Excel, MS Word
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Mária Cvečková, CSc.
+ -

Poznámky k účtovnej závierke pre malé účtovné jednotky (2019-2021)

Poznámky ako povinná súčasť účtovnej závierky malej účtovnej jednotky. Formulár je spracovaný vo worde alebo v exceli. Zasielame vám obe verzie (word, excel) a je už len na vás, ktorá vám bude vyhovovať viac.
Dokument je platný pre vytvorenie účtovnej závierky aj za rok 2021.
Poznámky pre malú účtovnú jednotku ako súčasť účtovnej závierky. Obsahová náplň vyplýva z Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23378/2014-74, zmenené a doplnené Opatrením č. MF/19927/2015-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky.
Formulár je platný pre účtovné obdobie roku 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021.
Dostupný vo worde a v exceli (zasielame oba formáty).

Podmienkou správneho fungovania je nainštalovaný Microsoft Excel, verzia z roku 2007 a vyššia.

Vzhľadom na situáciu spôsobenú pandémiou je pre účtovné jednotky dôležité venovať vyššiu pozornosť informáciám týkajúcich sa nepretržitosti ich trvania, čo je základný predpoklad na zostavenie riadnej účtovnej závierky a zodpovedné vypracovanie účtovných odhadov (opravné položky, rezervy, odpisy, iné) adekvátne veľkosti účtovnej jednotky a požiadavkám na zverejnenie. Poznámky totiž majú obsahovať aj tie informácie, ktoré nie je možné v súvahe alebo výkaze ziskov a strát exaktne vyčísliť.