• Úvod
  • >>
  • Daňové centrum
  • >>
  • Poznámky k účtovnej závierke pre mikro účtovné jednotky (2019-2021)

Poznámky k účtovnej závierke pre mikro účtovné jednotky (2019-2021)

Poznámky ako povinná súčasť účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky. Formulár spracovaný vo Worde alebo v Exceli. Zasielame vám obe verzie (Word, Excel) a je už len na vás, ktorá vám bude vyhovovať viac.
Dokument je platný pre vytvorenie účtovnej závierky aj za rok 2021.

Cena s DPH
8,40 €
Cena bez DPH
7,00 €
Rok vydania
2019 - 2021
Formát
MS Excel, MS Word
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Mária Cvečková, CSc.
+ -

Poznámky k účtovnej závierke pre mikro účtovné jednotky (2019-2021)

Poznámky ako povinná súčasť účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky. Formulár spracovaný vo Worde alebo v Exceli. Zasielame vám obe verzie (Word, Excel) a je už len na vás, ktorá vám bude vyhovovať viac.
Dokument je platný pre vytvorenie účtovnej závierky aj za rok 2021.
Poznámky pre mikro účtovnú jednotku ako súčasť účtovnej závierky. Obsahová náplň vyplýva z Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2013 č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky v znení opatrenia z 24. septembra 2014 č. MF/18008/2014-74. Formulár platný pre účtovné obdobie roku 2015, 2016, 2017 a 2018. Dostupné vo Worde a v Exceli (zasielame oba formáty).

Podmienkou správneho fungovania je nainštalovaný Microsoft Excel, verzia z roku 2007 a vyššia.

Vzhľadom na situáciu spôsobenú pandémiou je pre účtovné jednotky dôležité venovať vyššiu pozornosť informáciám týkajúcich sa nepretržitosti ich trvania, čo je základný predpoklad na zostavenie riadnej účtovnej závierky a zodpovedné vypracovanie účtovných odhadov (opravné položky, rezervy, odpisy, iné) adekvátne veľkosti účtovnej jednotky a požiadavkám na zverejnenie. Poznámky totiž majú obsahovať aj tie informácie, ktoré nie je možné v súvahe alebo výkaze ziskov a strát exaktne vyčísliť.