• Úvod
  • >>
  • Daňové centrum
  • >>
  • Poznámky k účtovnej závierke pre veľké účtovné jednotky (2019-2021)

Poznámky k účtovnej závierke pre veľké účtovné jednotky (2019-2021)

Poznámky ako povinná súčasť účtovnej závierky veľkej účtovnej jednotky alebo subjektu verejného záujmu. Formulár spracovaný vo Worde alebo v Exceli. Zasielame Vám obe verzie (Word, Excel) a je už len na Vás, ktorá Vám bude vyhovovať viac.
Dokument je platný pre vytvorenie účtovnej závierky aj za rok 2021.

Cena s DPH
15,60 €
Cena bez DPH
13,00 €
Rok vydania
2019 - 2021
Formát
MS Excel, MS Word
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Mária Cvečková, CSc.
+ -

Poznámky k účtovnej závierke pre veľké účtovné jednotky (2019-2021)

Poznámky ako povinná súčasť účtovnej závierky veľkej účtovnej jednotky alebo subjektu verejného záujmu. Formulár spracovaný vo Worde alebo v Exceli. Zasielame Vám obe verzie (Word, Excel) a je už len na Vás, ktorá Vám bude vyhovovať viac.
Dokument je platný pre vytvorenie účtovnej závierky aj za rok 2021.
Poznámky pre veľkú účtovnú jednotku a subjekt verejného záujmu ako súčasť účtovnej závierky. Obsahová náplň vyplýva z Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, zmenené a doplnené Opatrením č. MF/19926/2015-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu.

Formulár platný pre účtovné obdobie roku 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021. Dostupný vo Worde a v Exceli (zasielame oba formáty).

Vzhľadom na situáciu spôsobenú pandémiou je pre účtovné jednotky dôležité venovať vyššiu pozornosť informáciám týkajúcich sa nepretržitosti ich trvania, čo je základný predpoklad na zostavenie riadnej účtovnej závierky a zodpovedné vypracovanie účtovných odhadov (opravné položky, rezervy, odpisy, iné) adekvátne veľkosti účtovnej jednotky a požiadavkám na zverejnenie. Poznámky totiž majú obsahovať aj tie informácie, ktoré nie je možné v súvahe alebo výkaze ziskov a strát exaktne vyčísliť.