Práca, mzdy a odmeňovanie 1/2019

Akcia -10%

V úvodnom čísle roku 2019 nájdete množstvo zaujímavých tém - ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2018, zmeny živnostenského zákona od roku 2019, príspevok na rekreáciu zamestnancov − podpora domáceho cestovného ruchu aj z aspektu dane z príjmov, odvodové zaťaženie zamestnanca a zamestnávateľa v roku 2019 a iné.

Ušetríte
10% = 0,87 €
Cena s DPH
8,75 € 7,88 €
Cena bez DPH
7,29 € 6,57 €
Rok vydania
2019
Počet strán
48
Formát
A4
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 1/2019

V úvodnom čísle roku 2019 nájdete množstvo zaujímavých tém - ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2018, zmeny živnostenského zákona od roku 2019, príspevok na rekreáciu zamestnancov − podpora domáceho cestovného ruchu aj z aspektu dane z príjmov, odvodové zaťaženie zamestnanca a zamestnávateľa v roku 2019 a iné.

OBSAH:

  • Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2018 (Ing. Jarmila Strählová)

Zamestnávateľ má povinnosť vykonať zamestnancovi, na základe písomnej žiadosti, ročné zúčtovanie za rok 2018 najneskôr do 1. 4. 2019.

V praxi sa stáva, že zamestnanci popri zamestnaní podnikajú. Ako majú takíto zamestnanci postupovať pri vyrovnaní dane? Musia podávať daňové priznanie alebo môžu požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania?

Uvádzame nielen prehľad všetkých termínov a povinností, ktoré sú platné pre zamestnanca a zamestnávateľa, ale aj vzory tlačív s návodmi na vyplnenie.

  • Zmeny živnostenského zákona od roku 2019 (Bc. Katarína Danajovičová)

Nový rok 2019 prináša zmeny v zákone o živnostenskom podnikaní. Dotýkajú sa niektorých odvetví podnikania, rozširujú pojem prevádzkarne, povinnosti zahraničných osôb. Celkovo ide o štyri schválené novelizácie.

  • Príspevok na rekreáciu zamestnancov − podpora domáceho cestovného ruchu aj z aspektu dane z príjmov (Ing. Valéria Jarinkovičová)

Ak zamestnávateľ zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, má povinnosť poskytnúť zamestnancovi, ktorý u neho pracuje nepretržite najmenej 24 mesiacov, príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 € za kalendárny rok. Zamestnávateľ môže rozhodnúť, že príspevok na rekreáciu poskytne zamestnancovi prostredníctvom rekreačného poukazu.

  • Odvodové zaťaženie zamestnanca a zamestnávateľa v roku 2019 (Ing. Martina Paliderová, PhD.)

Na príkladoch uvedieme spôsob výpočtu čistých miezd zamestnancov a ich odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne z minimálnej mzdy platnej pre rok 2019, ktorí si uplatňujú alebo neuplatňujú odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie.

  • Odvody samostatne zárobkovo činnej osoby od 1. 1. 2019 (Ing. Martina Paliderová, PhD.)

Príspevok popisuje základné informácie týkajúce sa sociálnych a zdravotných odvodov, vznik aj zánik poistenia. Na praktických príkladoch sú uvedené výpočty odvodov poistného SZČO.

  • Zmeny v zákone o sociálnom poistení (JUDr. Igor Hvojník)

Koncom roku 2018 a od 1. januára 2019 nadobudli účinnosť zmeny ustanovení v zákone o sociálnom poistení, ktoré zavádzajú úpravy pravidiel v oblasti zamestnávania poberateľov predčasných starobných dôchodkov, pre určovanie dôchodkového veku, v poberaní materského oboma rodičmi a pri určovaní vymeriavacieho základu pre výpočet materského.