Práca, mzdy a odmeňovanie 1/2021

Prvé vydanie ročníka 2021 obsahuje prierez najzaujímavejších tém pre úvod roka - zmeny v povinnostiach zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni, ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti 2020, rodičovský príspevok a rodinné prídavky v roku 2021, zmeny minimálnych dôchodkov a iné.

Cena s DPH
12,12 €
Cena bez DPH
10,10 €
EAN kód
8584113063999
Rok vydania
2021
Počet strán
48
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 1/2021

Prvé vydanie ročníka 2021 obsahuje prierez najzaujímavejších tém pre úvod roka - zmeny v povinnostiach zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni, ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti 2020, rodičovský príspevok a rodinné prídavky v roku 2021, zmeny minimálnych dôchodkov a iné.

OBSAH

PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY

  • Spôsobilosť na výkon práce u vodiča (Ing. Mikuláš Hamuľák)

Úprava pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov v doprave predstavuje osobitnú oblasť pracovného práva. Každý zamestnávateľ je v súlade s 153 až § 155 Zákonníka práce, povinný starať sa o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie. V prípade vodičov tu patrí napr. aj školenie na získanie oprávnenia prepravovať nebezpečné veci (ADR), alebo školenie kvôli vystaveniu „Kvalifikačnej karty vodiča“.

  • Zmeny minimálnych dôchodkov (JUDr. Igor Hvojník)

Keďže sa vláda SR zaviazala v svojom programovom vyhlásení „zaviesťspravodlivosťa upraviť podmienkyposkytovaniaminimálnehodôchodkua zvážiťspravodlivúvalorizáciu minimálnychdôchodkov“, zákon č. 372/2020 Z. z. priniesol „zmrazenie“nominálnychsúmminimálnehodôchodku naúroveňroku2020.Z toho vyplýva,ženapríkladsumaminimálnehodôchodkuza30rokov obdobiadôchodkovéhopoisteniajeod1.januára2021334, 30eur mesačne.

ODVODY

  • Zmeny v povinnostiach zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni (Ing. Eva Gášpárová)

Ak zamestnávateľ zamestná fyzické osoby na základe právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na príjem zo závislej činnosti, z ktorého sú povinné platiť poistné na sociálne poistné, stáva sa platiteľom poistného a voči Sociálnej poisťovni plní oznamovacie, evidenčné, vykazovacie, odvodové a iné povinnosti. S účinnosťou od 1. 1. 2021 dochádza k niekoľkým zmenám v povinnostiach zamestnávateľa, čo má za následok aj zmenu používaných formulárov, a to Registračného listu zamestnávateľa, Registračného listu fyzickej osoby, Mesačného výkazu poistného a príspevkov, Výkazu poistného a príspevkov.

DAŇ Z PRÍJMOV

  • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti 2020 (Ing. Jana Repáčová)

Ročné zúčtovanie dane je v podstate alternatíva k daňovému priznaniu. Pri daňovom priznaní je povinnosť ho podať v prípade, ak mal daňovník zdaniteľné príjmy v roku 2020 vyššie ako 2 207,10 eur. Táto hranica príjmov je dôležitá hlavne vtedy, ak mal daňovník okrem príjmov zo závislej činnosti aj iný druh zdaniteľného príjmu. Ak mal daňovník (zamestnanec) len príjmy zo závislej činnosti, môže sa rozhodnúť, ktorý typ vyrovnania daňovej povinnosti si vyberie, či prostredníctvom ročného zúčtovania dane alebo podaním daňového priznania.

  • Oslobodenie od zdanenia v rámci aktívnej politiky práce na projekty na podporu udržania pracovných miest (Bc. Katarína Danajovičová)

V súvislosti so zavedením opatrení v boji proti COVIDU19 prišlo veľa podnikateľov o svoj biznis, veľa ľudí o svoj príjem. Štát sa snažil podporiť a stále poskytuje dotácie, príspevky podnikateľom, zamestnávateľom, ktorí museli na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zatvoriť alebo obmedziť svoje prevádzky, ktorým klesli tržby alebo nemajú príjem z podnikania a v neposlednom rade aj občanom, ktorí sa počas pandémie koronavírusu ocitli v krízovej situácii bez príjmu.

OSTATNÉ

  • Rodičovský príspevok a rodinné prídavky v roku 2021 (Ing. Martina Paliderová)

Mesačná suma rodičovského príspevku sa v roku 2021 zvyšuje. Výška rodičovského príspevku sa mení vplyvom životného minima, ktoré sa zvýšilo od 1. júla 2020. To isté sa vzťahuje aj na rodinné prídavky a iné sociálne dávky, ktoré vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 7 zákona č. 601/2003 Z. z. ustanovilo výšku životného minima na 214,83 € pri plnoletej osobe.