Práca, mzdy a odmeňovanie 11/2020

Decembrové vydanie v sebe ukrýva prehľad uvedených tém - povinnosti zamestnávateľa pri uzatváraní roka v mzdovej učtárni, identifikácia vzdelávacích potrieb a plánovanie vzdelávania zamestnancov, cestovné náhrady v roku 2020 a 2021, aktuálne zmeny v dôchodkovom poistení, mzdové veličiny pre rok 2021 a iné.

Cena s DPH
10,86 €
Cena bez DPH
9,05 €
Rok vydania
2020
Počet strán
48
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 11/2020

Decembrové vydanie v sebe ukrýva prehľad uvedených tém - povinnosti zamestnávateľa pri uzatváraní roka v mzdovej učtárni, identifikácia vzdelávacích potrieb a plánovanie vzdelávania zamestnancov, cestovné náhrady v roku 2020 a 2021, aktuálne zmeny v dôchodkovom poistení, mzdové veličiny pre rok 2021 a iné.

OBSAH

Pracovnoprávne vzťahy

  • Povinnosti zamestnávateľa pri uzatváraní roka v mzdovej učtárni (Bc. Katarína Danajovičová)

Celý rok 2020 poznačilo viacero opatrení z dôvodu pandemickej situácie – finančné podpory, predĺžené lehoty zákonných povinností atď. Aktuálne si v článku priblížime povinnosti zamestnávateľa pri uzatváraní roka v mzdovej učtárni tak, ako by mali byť v súlade so zákonnými lehotami. Po ukončení roka je potrebné si pripraviť nové priemery, z ktorých sa bude vychádzať v roku 2021.

  • Identifikácia vzdelávacích potrieb a plánovanie vzdelávania zamestnancov (Ing. Cecília Olexová)

Identifikácia potrieb vzdelávania predstavuje systematické zisťovanie a analýzu vzdelávacích potrieb v podniku naprieč jeho pracovnými tímami a u jednotlivých zamestnancov. Jej cieľom je na základe disproporcií medzi požiadavkami pracovných miest a súčasnou kvalifikáciou zamestnancov, a tiež z hľadiska aktuálnych a budúcich potrieb určiť, aké vzdelávacie aktivity je nevyhnutné v najbližšom období vykonať za účelom plnenia cieľov a úloh organizácie. A tu je dôležitá aj tzv. Karta vzdelávania.

  • Cestovné náhrady v roku 2020 a 2021 (Ing. Ľuboslava Minková)

Požiadavka zákonodarcu, aby miesto výkonu práce bolo v pracovnej zmluve lokalizované, má svoje odôvodnenie. Zákon o cestovných náhradách umožňuje prerušiť pracovnú cestu iba z dvoch dôvodov, pričom vždy ide o prerušenie pracovnej cesty zo strany zamestnanca. Článok rozoberá  aj opatreniaCOVID-19 v oblasti cestovných náhrad a ich dosahy.

Odvody

  • Aktuálne zmeny v dôchodkovom poistení (JUDr. Igor Hvojník)

Národná rada SR schválila zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku. Od 1. januára 2021 sa zmenilo znenieprílohyč.3a zákona o sociálnom poistení, v ktorej saupravil dôchodkový vek žien, ktoré vychovali deti tak, aby mali znížený dôchodkový vek v porovnaní s bezdetnýmmužomaleboženou. Celý článok autor rozdelil na tri časti a na príkladoch vysvetľuje všetky dôležité zmeny.

  • Zvýšenie dôchodkov od 1. januára 2021
  • Zvýšenie súm minimálneho dôchodku od 1. januára 2021
  • Zníženie dôchodkového veku od 1. januára 2021

Odmeňovanie a mzdy

  • Mzdové veličiny pre rok 2021 (Ing. Eva Gášpárová)

Minimálna hrubá mesačná mzda predstavuje od nového roka 623,00 €, minimálny príplatok za prácu počas sviatku je 3,58€/hod a minimálna výška trinásteho platu500,00 €.  Životné minimum jednej plnoletej fyzickej osoby má od roku 2021 hodnotu 214,83 € a minimálna mzda, pri ktorej vznikne nárok na daňový bonus311,50€/mes.Minimálne mesačné zdravotné odvody predstavujú na rok 2021 sumu vo výške 76,44 € z minimálneho vymeriavacieho základu 546,00 € a je nutné ich platiť od 8. februára 2021.

Ostatné

  • Ako sa vyhnúť omylom pri plnení povinností a zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti (Ing. Valéria Jarinkovičová)

Cieľom tohto príspevku je pomôcť čitateľom vyhnúť sa chybám pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti (napr. z pracovného pomeru)a zároveň sa uistiť, že tieto príjmy zdaňujú správne (resp. že sú im zdaňované správne ich zamestnávateľmi). V príspevku poukážeme aj na problémy pri plnení ďalších povinností zamestnávateľa – platiteľa dane a niektorých povinností zamestnanca.