Práca, mzdy a odmeňovanie 6/2020

Akcia -37%

Šieste vydanie publikácie Práca, mzdy a odmeňovanie v sebe zahŕňa tieto témy - štátni zamestnanci verzus verejní zamestnanci verzus zamestnanci – 2. časť, neplatené/platené voľno, poistenie v nezamestnanosti a dávka v nezamestnanosti v roku 2020, letné brigády študentov v roku 2020 – platenie poistného a zdaňovanie príjmu, zákony prijaté v dôsledku COVID-19, diskriminácia na pracovisku a iné.

Ušetríte
37% = 4,06 €
Cena s DPH
10,86 € 6,80 €
Cena bez DPH
9,05 € 5,67 €
Rok vydania
2020
Počet strán
48
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 6/2020

Šieste vydanie publikácie Práca, mzdy a odmeňovanie v sebe zahŕňa tieto témy - štátni zamestnanci verzus verejní zamestnanci verzus zamestnanci – 2. časť, neplatené/platené voľno, poistenie v nezamestnanosti a dávka v nezamestnanosti v roku 2020, letné brigády študentov v roku 2020 – platenie poistného a zdaňovanie príjmu, zákony prijaté v dôsledku COVID-19, diskriminácia na pracovisku a iné.

OBSAH

Pracovnoprávne vzťahy

  • Štátni zamestnanci verzus verejní zamestnanci verzus zamestnanci – 2. časť (JUDr. Monika Kiklicová)

Druhá časť je pokračovaním a zároveň záverečnou časťou tohto článku. Jej obsahom je nielen téma zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ale aj porovnanie a rozdielnosť ich právnej úpravy.

  • Neplatené/platené voľno (Bc. Katarína Danajovičová)

V článku sú podrobne rozobrané konkrétne situácie, počas ktorých dochádza k pracovnému voľnu. Príspevok ponúka prehľadný súhrn vrátane oznamovacích a odvodových povinností zamestnávateľa voči poisťovniam i vplyv neplateného voľna na poistenia.

Odvody, sociálna politika

  • Poistenie v nezamestnanosti a dávka v nezamestnanosti v roku 2020 (Ing. Eva Gášpárová)

Obsahom tohto článku nie je len základné vymedzenie pojmov, ale aj rozbor jednotlivých súvisiacich inštitútov. Príspevok ponúka odpovede napr. na otázky, kedy vzniká/zaniká povinné a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti či kto, kedy a za akých podmienok má nárok na dávku v nezamestnanosti.

Daň z príjmov

  • Letné brigády študentov v roku 2020 – platenie poistného a zdaňovanie príjmu (Ing. Eva Gášpárová)

Zákonník práce umožňuje zamestnávateľom na plnenie svojich úloh a na zabezpečenie svojich potrieb uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, a to dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov. Platí to aj v období pandémie koronavírusu, keď niektorí zamestnávatelia majú síce obmedzenú prevádzku, niektorí ale majú s ohľadom na vykonávanú činnosť zvýšený záujem o brigádnikov. Príspevok ponúka prehľad informácií o predmetnej téme, ktorý autorka doplnila početnými príkladmi z praxe.

Ostatné

  • Zákony prijaté v dôsledku COVID-19 (JUDr. Tatiana Mičudová)

Po potvrdení ochorenia COVID-19 bolo aj na území Slovenskej republiky prijatých množstvo zákonov či opatrení, ktoré zasahujú nielen do pracovnoprávnych vzťahov, ale aj do podnikania, občianskych a obchodnoprávnych vzťahov. Tento príspevok prináša stručný prehľad najdôležitejších prijatých opatrení.

  • Dobré mravy v pracovnom práve (JUDr. Petra Beznosková)

Článok je zameraný na postavenie inštitútu dobrých mravov v pracovnom práve a na ich vplyv na pracovnoprávny vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom, a to najmä optikou súdov rozhodujúcich pracovnoprávne spory.

  • Diskriminácia na pracovisku (JUDr. Tatiana Mičudová)

Tento článok hovorí o dôvodoch diskriminácie v rámci rôznych fáz pracovnoprávnych vzťahov.