Rokovací poriadok pedagogickej rady (2022)

Aktualizované

Rokovací poriadok pedagogickej rady tvorí ďalšiu dokumentáciu školy podľa § 4 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 21/2022 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii, súvisiacu s organizáciou základnej školy (§ 1 vyhlášky č. 223/2022 Z. z. o základnej škole).
Znením rokovacieho poriadku sa riadia všetci členovia pedagogickej rady, ktorá je tvorená všetkými pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami školy.

Cena s DPH
11,69 €
Cena bez DPH
9,74 €
ISBN
978-80-8186-110-9
EAN kód
9788081861109
Rok vydania
2022
Počet strán
8
Formát
A4
Forma produktu
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
PhDr. Marek Havrila PhD.
+ -

Rokovací poriadok pedagogickej rady (2022)

Rokovací poriadok pedagogickej rady tvorí ďalšiu dokumentáciu školy podľa § 4 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 21/2022 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii, súvisiacu s organizáciou základnej školy (§ 1 vyhlášky č. 223/2022 Z. z. o základnej škole).
Znením rokovacieho poriadku sa riadia všetci členovia pedagogickej rady, ktorá je tvorená všetkými pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami školy.
Pedagogická rada je poradným orgánom riaditeľa školy, ktorý prerokúva pedagogicko-organizačné otázky výchovno-vzdelávacej činnosti.
Rokovací poriadok pedagogickej rady upravuje postavenie a poslanie pedagogickej rady, práva a povinnosti pedagogickej rady a prizvaných odborníkov, podrobnosti o príprave a rokovaniach pedagogickej rady, o prijímaní uznesení a kontrole ich plnenia, o vedení zápisníc z pedagogickej rady a ďalších podrobnostiach určujúcich záväznosť rokovacieho poriadku a okruh zamestnancov, ktorí sa ním majú riadiť.