Smernica k poskytovaniu stravných lístkov

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov upravuje pravidlá poskytovania stravných lístkov zamestnancom školy/školského zariadenia.

Cena s DPH
5,99 €
Cena bez DPH
4,99 €
Rok vydania
2018
Počet strán
3
Formát
MS Word
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
kolektív autorov
+ -

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov upravuje pravidlá poskytovania stravných lístkov zamestnancom školy/školského zariadenia.
VZOR smernice k poskytovaniu stravných lístkov poskytuje relevantný zdroj pre aplikáciu do praxe.

OBSAH:
Článok 1
Všeobecné ustanovenia

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov upravuje pravidlá poskytovania stravných lístkov zamestnancom školy/školského zariadenia _____ (ďalej len „škola“).

Článok 2
Poskytovanie stravovania

  1. Škola je povinná svojim zamestnancom zabezpečovať stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja.

  2. Škola nemá možnosť zabezpečiť poskytnutie stravovania v súlade s platnými predpismi vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa.

  3. Škola zabezpečuje stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby.

  4. Škola zabezpečí výber tejto právnickej osoby zákonným postupom formou verejného obstarávania...


Viac informácii sa dočítate v ponúkanej smernici.