Smernica o prevencii a riešení šikanovania a kyberšikanovania

Smernica upravuje základné znaky, formy a prejavy šikanovania detí a žiakov, možnosti preventívneho pôsobenia a spôsoby riešenia šikanovania žiakov v nadväznosti na zodpovednosť školy a školského zariadenia v súlade s príslušnými ustanoveniami školského zákona.

Cena s DPH
14,94 €
Cena bez DPH
12,45 €
ISBN
978-80-8186-121-5
EAN kód
9788081861215
Rok vydania
2022
Počet strán
10
Formát
DOC - A4
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
PhDr. Marek Havrila PhD.
+ -

Smernica o prevencii a riešení šikanovania a kyberšikanovania

Smernica upravuje základné znaky, formy a prejavy šikanovania detí a žiakov, možnosti preventívneho pôsobenia a spôsoby riešenia šikanovania žiakov v nadväznosti na zodpovednosť školy a školského zariadenia v súlade s príslušnými ustanoveniami školského zákona.

Jednotlivé oblasti prevencie sociálno-patologických javov uvedené v tejto smernici v škole zastrešujú školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní, výchovný poradca a odborní zamestnanci, resp. členovia školského podporného tímu, ak je zriadený, s ohľadom na stratégie a postupy uvedené v pokynoch na príslušný školský rok (Sprievodca školským rokom) zo strany MŠVVaŠ SR a podľa Smernice č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach.

Jednotlivé formulácie a odporúčania tejto smernice sú spracované v podobe konkrétnych aktivít a dokumentov školy, ktoré v aplikačnej praxi reálne pomôžu preventívne pôsobiť voči rovesníckemu násiliu a šikanovaniu (vypracovaný plán preventívnych aktivít zameraný na problematiku prevencie a riešenia šikanovania a kyberšikanovania).