Smernica o tvorbe a používaní opravných položiek k pohľadávkam

PDF verzia

Účtovná jednotka ku dňu, ku ktorému sa zastavuje účtovná závierka, zohľadňuje predpokladané riziká a straty, ktoré sa týkajú majetku a sú známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Zníženie hodnoty majetku sa musí zohľadniť vždy bez ohľadu na to, či výsledkom hospodárenia za účtovné obdobie je zisk alebo strata. Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv, opravných položiek a oprávok.

Cena s DPH
3,96 €
Cena bez DPH
3,30 €
Rok vydania
2020
Počet strán
17
Formát
A5
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Ing. Martin Mikláš
+ -

Smernica o tvorbe a používaní opravných položiek k pohľadávkam

Účtovná jednotka ku dňu, ku ktorému sa zastavuje účtovná závierka, zohľadňuje predpokladané riziká a straty, ktoré sa týkajú majetku a sú známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Zníženie hodnoty majetku sa musí zohľadniť vždy bez ohľadu na to, či výsledkom hospodárenia za účtovné obdobie je zisk alebo strata. Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv, opravných položiek a oprávok.
Opravné položky k pohľadávkam sa rozdeľujú na zákonné (vytvárané podľa § 20 zákona č. 595/2003 Z.z.) a ostatné (vytvárané v prípade, že si to vyžaduje verné a pravdivé zobrazenie účtovníctva v rámci hlavnej činnosti). Opravné položky k pohľadávkam sa vytvárajú v prípade pochybných, sporných pohľadávok, pohľadávok voči dlžníkom v konkurznom a vyrovnávacom konaní alebo v prípade, ak tak ustanoví zákon o dani z príjmov.