Účtovné súvzťažnosti

Odporúčame PDF verzia

Prinášame vám už XXII. vydanie obľúbenej príručky Účtovné súvzťažnosti. Aktualizovaná publikácia pre rok 2022 obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch zoradených podľa jednotlivých účtových tried a skupín v znení platnej legislatívy. Zareagovali sme na aktuálne otázky z praxe a do tabuliek sme doplnili napr. účtovanie finančného príspevku na stravovanie či nákladov na antigénové testovanie.
V karte "Ukážka" máte k dispozícii i ukážku publikácie.

Rok vydania
2022 - 2015
Formát
PDF
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Viera Kaletová, Ing. Jana Turóciová, Ing. Anna Jurišová, Ing. Monika Adamíková
Bez DPH S DPH
Účtovné súvzťažnosti 2022 (v PDF) 2022 21,17 € 25,40 €
+ -
Účtovné súvzťažnosti 2021 (v PDF) 2021 19,50 € 16,58 € 23,40 € 19,89 €
+ -
Účtovné súvzťažnosti 2020 (v PDF) 2020 18,00 € 16,28 € 21,60 € 19,54 €
+ -
Účtovné súvzťažnosti 2019 (v PDF) 2019 18,00 € 16,20 € 21,60 € 19,44 €
+ -
Účtovné súvzťažnosti 2018 (v PDF) 2018 18,00 € 14,40 € 21,60 € 17,28 €
+ -
Účtovné súvzťažnosti 2017 (v PDF) 2017 13,00 € 15,60 €
+ -
Účtovné súvzťažnosti 2016 (v PDF) 2016 10,00 € 12,00 €
+ -
Účtovné súvzťažnosti 2015 (v PDF) 2015 10,00 € 12,00 €
+ -
Účtovné súvzťažnosti (online) ročný prístup 15,00 € 18,00 €
+ -

Účtovné súvzťažnosti

Prinášame vám už XXII. vydanie obľúbenej príručky Účtovné súvzťažnosti. Aktualizovaná publikácia pre rok 2022 obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch zoradených podľa jednotlivých účtových tried a skupín v znení platnej legislatívy. Zareagovali sme na aktuálne otázky z praxe a do tabuliek sme doplnili napr. účtovanie finančného príspevku na stravovanie či nákladov na antigénové testovanie.
V karte "Ukážka" máte k dispozícii i ukážku publikácie.
Ako súčasť príručky ponúkame aj najčastejšie sa vyskytujúce účtovné prípady v konkrétnych príkladoch. Ide napríklad o účtovanie dlhopisov, zmeniek, zákazkovej výroby, účtovanie dane z pridanej hodnoty pri rôznych situáciách, ako sú odpočítanie DPH pri dodaní alebo nadobudnutí tovaru v tuzemsku alebo z iného členského štátu, pri zrušení registrácie, pri prenose daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác, pri obstaraní dopravných služieb, DPH pri účtovaní stravovania zamestnancov a mnohé ďalšie. Aj tento rok sme ich aktualizovali a doplnili, pričom sme pridali novú podkapitolu venovanú účtovaniu zálohovaných jednorazových obalov.

V legislatívnej časti súvzťažností ponúkame šesticu základných právnych predpisov z oblasti podvojného účtovníctva. Oproti minulému roku sa zmeny zaviedli len v zákone o účtovníctve. Novela č. 456/2021 Z. z má za cieľ zvýšiť transparentnosť vedenia účtovníctva formou pozitívnej i negatívnej motivácie, s čím súvisí rozšírenie a sprísnenie sankcií. Podstatným zámerom zákonodarcu je i väčšia digitalizácia , ku ktorej majú prispieť nové pravidlá uchovávania dokumentácie.

Dúfame, že sa nám podarilo naplniť zámer poskytnúť Vám šikovného pomocníka pre každodennú prácu a ušetriť Váš čas pri riešení nejasností.

Funkcie

Online podoba účtovných súvzťažnosti umožňuje:

  • jednoduché a rýchle vyhľadanie pomocou fulltextového vyhľadávača vo všetkých ročníkoch,
  • PDF verzia časopisu (tlač aj ukladanie),
  • vybrať si iba aktuálny ročník a pracovať s ním,
  • vstup do archívnych ročníkov účtovných súvzťažností vrátane možnosti vyhľadávať v nich,
  • aktívne odkazy na Zbierku zákonov.

Ukážka

Služby

O všetkých zmenách ste okamžite informovaní, súčasťou online produktu je:

  • monitoring Zbierky zákonov
  • záložka – odkaz na publikáciu, pre rýchlu prácu s dokumentom
  • ročný online prístup do dvoch pracovných dní