Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

Podľa právneho stavu k 22. 3. 2021 (Úplné znenia zákonov 10/2021).

Cena s DPH
7,39 €
Cena bez DPH
6,16 €
EAN kód
8584113064194
Rok vydania
2021
Počet strán
88
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

Podľa právneho stavu k 22. 3. 2021 (Úplné znenia zákonov 10/2021).

Zákon
č. 305/2005 Z. z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele


Po zmene zákonom č. 331/2020 Z. z.:

  • Zavádza sa jednotný postup, aby sa pre všetky deti umiestené v centre na základe rozhodnutia súdu zo zaplateného výživného, zo sirotského dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku vytvárali úspory.
  • Právna úprava umožňuje mladému dospelému, aby po odchode z centra po dosiahnutí plnoletosti mohol do dvoch rokov (na rozdiel od aktuálneho jedného roka) požiadať centrum o pokračovanie v starostlivosti, pokiaľ sa s ním písomne dohodne na podmienkach dohody. Ak žiadosti mladého dospelého podanej po opustení centra centrum nevyhovie z dôvodov na strane centra, musí mladému dospelému napísať dôvody, prečo tak neurobilo.
  • Zavádza sa zníženie úhrad pre rodičov za poskytovanie odbornej pomoci v centre zo súčasnej jednej tridsatiny 20 % sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu za deň (1,43 eura) na jednu tridsatinu 10 % sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu za deň (0,72 eura).