Zákon o cestnej premávke, Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke

Podľa právneho stavu k 12. 2. 2022 (Úplné znenia zákonov 11/2022).

Cena s DPH
21,42 €
Cena bez DPH
17,85 €
EAN kód
8584113064958
Rok vydania
2022
Počet strán
216
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa

Zákon o cestnej premávke, Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke

Podľa právneho stavu k 12. 2. 2022 (Úplné znenia zákonov 11/2022).

Úplné znenie zákona
č. 8/2009 Z. z.
o cestnej premávke

Po zmene zákonom č. 508/2021 Z. z.:

  • Upravuje sa pravidlo o predbiehaní. Druhá veta o dodržiavaní bočného odstupu sa dopĺňa o základné kritériá dostatočnosti bočného odstupu.
  • V súvislosti so zmenami pri prebiehaní vodičov malých motocyklov, cyklistov a chodcov sa upravujú pravidlá vodičov aj voči vodičom samovyvažovacích vozidiel a kolobežiek s pomocným motorčekom.
  • Dostatočný bočný odstup pri predchádzaní vodiča malého motocykla, cyklistu alebo chodca je spravidla najmenej 1 m pri najvyššej dovolenej rýchlosti do 50 km h-1 a 1,5 m v ostatných prípadoch.

 

Úplné znenie vyhlášky MV SR
č. 9/2009 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke

Po zmene vyhláškou č. 316/2021 Z. z.:

  • Vkladá sa nový § 19 s názvom „Osobitné ustanovenia k teoretickej skúške“.
  • V konaní o udelenie vodičského oprávnenia, ktoré sa začalo do 31. decembra 2022, sa postupuje podľa tejto vyhlášky, ak sa dátum vykonania prvej skúšky z odbornej spôsobilosti určil do 31. decembra 2022.

Po zmene vyhláškou č. 467/2021 Z. z.:

  • Vkladá sa nový § 27 s názvom „Preukaz skúšobného komisára“.
  • Nová príloha č. 4 „Vzor preukazu skúšobného komisára“.