Colný zákon

Akcia -20%

Podľa právneho stavu k 25. 5. 2021 (Úplné znenia zákonov 20/2021).

Ušetríte
20% = 1,63 €
Cena s DPH
7,99 € 6,36 €
Cena bez DPH
6,66 € 5,30 €
EAN kód
8584113064378
Rok vydania
2021
Počet strán
48
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Colný zákon

Podľa právneho stavu k 25. 5. 2021 (Úplné znenia zákonov 20/2021).

Úplné znenie zákona
č. 199/2004 Z. z.
COLNÝ ZÁKON

Po zmene zákonom č. 312/2020 Z. z.:

  • Upravuje sa náhradné uspokojenie účelu sankcie za colný delikt a za colný priestupok – ak boli splnené podmienky na prepadnutie tovaru alebo veci a tento tovar alebo vec boli predané podľa osobitného predpisu skôr, ako bolo rozhodnuté o ich prepadnutí, colný úrad môže rozhodnúť o prepadnutí peňažných prostriedkov získaných predajom tohto tovaru alebo veci.

Po zmene zákonom č. 186/2021 Z. z.:

  • Dôvodom novely je implementácia niektorých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1672 o kontrolách peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie alebo opúšťajú Úniu.
  • Realizujú sa zmeny týkajúce sa oprávnení colných orgánov pri kontrole plnenia povinností pri preprave peňažných prostriedkov v hotovosti. Upravujú sa podrobnosti dočasného zadržania peňažných prostriedkov v hotovosti a určovania ich hodnoty.
  • Ustanovuje sa, že príslušným colným orgánom na kontrolu a prípadné pozastavenie prepustenia dovážaného výrobku do colného režimu voľný obeh je colný úrad. Colný úrad dovážaný výrobok zničí vtedy, ak tak nariadi orgán dozoru, dohľadu a kontroly.
  • Zároveň sa upravujú niektoré ustanovenia na základe poznatkov z aplikačnej praxe.