Zákon o službách zamestnanosti (2021)

Podľa právneho stavu k 23. 3. 2021 (Úplné znenia zákonov 12/2021).

Cena s DPH
9,41 €
Cena bez DPH
7,84 €
EAN kód
8584113064224
Rok vydania
2021
Počet strán
112
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o službách zamestnanosti (2021)

Podľa právneho stavu k 23. 3. 2021 (Úplné znenia zákonov 12/2021).

Úplné znenie zákona
č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti 


Po zmene zákonom č. 9/2021 Z. z.:

  • Pre pretrvávajúce opatrenia týkajúce sa uzatvorenia alebo obmedzenia činnosti niektorých zariadení, ako aj obmedzenie mobility občanov, na účely realizácie projektov na podporu udržania zamestnanosti (Prvá pomoc+) sa predlžuje výnimka z povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora do konca roka 2021.

Po zmene zákonom č. 76/2021 Z. z.:

  • Vkladá sa nový § 72ar. Schvaľuje výnimku pre vykonávanie prací občana so zdravotným postihnutím, ktorý je inak zamestnaný v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, pre výkon práce z domu.