Zákon o verejnom obstarávaní (2022)

Podľa právneho stavu k 25. 3. 2022 (Úplné znenia zákonov 12/2022).

Cena s DPH
19,64 €
Cena bez DPH
16,37 €
EAN kód
8584113065030
Rok vydania
2022
Počet strán
200
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa

Zákon o verejnom obstarávaní (2022)

Podľa právneho stavu k 25. 3. 2022 (Úplné znenia zákonov 12/2022).

Úplné znenie zákona
č. 343/2015 Z. z.
O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Po zmene zákonom č. 64/2022 Z. z.:

  • Doplnenie obstarávania zabezpečovania starostlivosti o nájdené hendikepované chránené živočíchy. Medzi výnimky je potrebná z dôvodu, že často zabezpečenie starostlivosti konkrétnou stanicou
    závisí aj od jej kapacít, dostupnosti a iných subjektívnych skutočností.
  • Nová výnimka z aplikácie zákona: na obstaranie podlimitnej zákazky a zákazky s nízkou hodnotou, ktorej predmetom bude dodanie krmív určených pre chovné a rehabilitačné stanice, nebude potrebné použiť ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní.
  • K prepadnutiu kaucie v celej výške dôjde len v tom prípade, ak úrad rozhodnutím zamietne námietky v celom rozsahu.

Po zmene zákonom č. 86/2022 Z. z.:

  • Obmedzenie účasti na verejnom obstarávaní : reakcia na situácie, kedy je najmä z bezpečnostného hľadiska potrebné, aby verejní obstarávatelia a obstarávatelia v určitých oblastiach nevstupovali do zmluvných vzťahov s dodávateľmi z konkrétnych krajín.
  • Zjednocujúca úprava priameho rokovacieho konania v čase núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.