Živnostenský zákon

Podľa právneho stavu k 2. 3. 2023 (Úplné znenia zákonov 12/2023).

Cena s DPH
11,10 €
Cena bez DPH
9,25 €
EAN kód
8584113065832
Rok vydania
2023
Počet strán
72
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa

Živnostenský zákon

Podľa právneho stavu k 2. 3. 2023 (Úplné znenia zákonov 12/2023).

Úplné znenie zákona
č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)


Po zmene zákonom č. 8/2023 Z. z.:

  • Zmeny súvisia s novou možnosťou doplnenou do Obchodného zákonníka zakladať s. r. o. zjednodušeným spôsobom.
  • V prípade, ak sa zakladateľ spoločnosti rozhodne založiť spoločnosť s ručením obmedzeným zjednodušeným spôsobom, nevyžaduje sa osobitný postup získania živnostenského oprávnenia prostredníctvom živnostenského úradu. Po splnení zákonných podmienok budú vedieť zakladatelia založiť a aj zapísať spoločnosť s ručením obmedzeným do obchodného registra on-line v rámci jedného registrového konania.
  • Novelou zákona sa zavádza aj zoznam voľných živností, pričom ak zakladatelia budú postupovať zjednodušeným spôsobom založenia a zapísania do obchodného registra vo vzťahu k týmto voľným živnostiam (maximálny počet 15 voľných živností pri prvozápise), vznikne živnostenské oprávnenie automaticky zápisom do obchodného registra.