Autorský zákon (2022)

Podľa právneho stavu k 30. 3. 2022 (Úplné znenia zákonov 13/2022).

Cena s DPH
8,06 €
Cena bez DPH
6,72 €
EAN kód
8584113065047
Rok vydania
2022
Počet strán
80
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Autorský zákon (2022)

Podľa právneho stavu k 30. 3. 2022 (Úplné znenia zákonov 13/2022).

Úplné znenie zákona
č. 185/2015 Z. z.
AUTORSKÝ ZÁKON

Po zmene zákonom č. 71/2022 Z. z.:

  • Cieľom právneho predpisu je transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky dve nové smernice Európskej únie.
  • Novelizáciou Autorského zákona sa v zmysle smernice o autorskom práve stanovujú nové povinné výnimky z autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom. Zároveň sa rozširujú a dopĺňajú ustanovenia k existujúcej úprave obchodne nedostupných diel a na to nadväzujúcej problematike uzatvárania rozšírených hromadných licenčných zmlúv. Vytvára sa nové právo súvisiace s autorským právom pre vydavateľov periodík, na základe čoho sa do časti Autorského zákona o právach súvisiacich s autorským právom pridáva nová – piata hlava s vymedzením náležitostí predmetného práva. Zákon súčasne zavádza nové povinnosti pre poskytovateľov on-line služieb zdieľania obsahu a upravuje tiež otázku zodpovednosti týchto subjektov za konkrétne spôsoby použitia autorskoprávne chráneného obsahu.
  • Cieľom druhej smernice je uľahčiť cezhraničné poskytovanie on-line služieb, ktoré sú doplnkom k vysielaniu a retransmisii televíznych a rozhlasových programov s pôvodom v iných členských štátoch, a to prispôsobením právneho rámca týkajúceho sa výkonu autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom relevantných pre tieto činnosti.