Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákon o inšpekcii práce v PDF

Akcia -20% PDF verzia

Podľa právneho stavu k 29. 3. 2021 (Úplné znenia zákonov 13/2021).

Ušetríte
20% = 1,35 €
Cena s DPH
6,72 € 5,37 €
Cena bez DPH
5,60 € 4,48 €
EAN kód
8584113064231
Rok vydania
2021
Počet strán
80
Formát
A5
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákon o inšpekcii práce v PDF

Podľa právneho stavu k 29. 3. 2021 (Úplné znenia zákonov 13/2021).

Úplné znenie zákona
č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Po zmene zákonom č. 73/2021 Z. z.:

  • Po novom nebude oprávnená PO vydávať doklad o overení odborných vedomostí FO – žiadateľa, ale namiesto inšpektorátu práce bude po overení odborných vedomostí priamo vydávať preukaz alebo osvedčenie na vykonávanie týchto činností.
  • Aj na vydanie a zachovanie platnosti dokladov o uznaní odbornej spôsobilosti sa budú primerane vzťahovať niektoré podmienky ustanovené v § 16 zákona.
  • FO, ktorá je cezhraničným poskytovateľom služby alebo je vyslaná na výkon práce pri poskytovaní služieb z členského štátu EÚ na územie SR, nepotrebuje doklad vydaný Národným inšpektorátom práce ale jej postačí platný doklad o príslušnej odbornej spôsobilosti vydaný v členskom štáte EÚ.
  • Ustanovujú podmienky, ktoré ak FO v rámci prechodného obdobia nesplní, doklad o uznaní odbornej spôsobilosti stráca dňom 31. marca 2026 platnosť.

 

Úplné znenie zákona
č. 125/2006 Z. z.
o inšpekcii práce 

Po zmene zákonom č. 73/2021 Z. z.:

  • Dopĺňa sa nová kompetencia Národného inšpektorátu práce určovať organizačnú štruktúru inšpektorátov práce.
  • Upravuje sa, že Národný inšpektorát práce bude nielen vydávať, ale aj odoberať doklad o uznaní odbornej spôsobilosti akejkoľvek FO, ktorá získala odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov členského štátu EÚ alebo Švajčiarskej konfederácie.
  • Rozširuje sa oprávnenie inšpektora práce používať technické prostriedky aj na sťahovanie digitálnych údajov zo záznamových zariadení motorových vozidiel a z kariet vodičov.