Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Podľa právneho stavu k 6. 3. 2023 (Úplné znenia zákonov 13/2023).

Cena s DPH
15,48 €
Cena bez DPH
12,90 €
EAN kód
8584113065849
Rok vydania
2023
Počet strán
112
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Podľa právneho stavu k 6. 3. 2023 (Úplné znenia zákonov 13/2023).

Úplné znenie zákona
č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii


Po zmene zákonom č. 497/2022 Z. z.:

  • Nový zákon o preverovaní zahraničných investícií bol prijatý z dôvodu účinného preverovania zahraničných investícií a kontroly rizikového kapitálu. V čl. III vypúšťa zo zákona o konkurze a reštrukturalizácii ustanovenia o kritickej infraštruktúre, keďže predmetné ustanovenie stratilo opodstatnenie a stalo sa obsolentným.


Po zmene zákonom č. 6/2023 Z. z.:

  • Cieľom novely bolo odstrániť vážnu nezrovnalosť v zákone, ktorá bola do zákona zapracovaná v roku 2022. Išlo o sťažený prístup veriteľov k uplatneniu si svojich nárokov v konkurznom konaní, čo malo priamy dosah aj na vymožiteľnosť práva na Slovensku.