Zákon o pomoci v hmotnej núdzi, Zákon o životnom minime

Podľa právneho stavu k 9. 3. 2023 (Úplné znenia zákonov 15/2023).

Cena s DPH
8,52 €
Cena bez DPH
7,10 €
EAN kód
8584113065870
Rok vydania
2023
Počet strán
40
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Zákon o pomoci v hmotnej núdzi, Zákon o životnom minime

Podľa právneho stavu k 9. 3. 2023 (Úplné znenia zákonov 15/2023).

Úplné znenie zákona
č. 417/2013 Z. z.
O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI

Po zmene zákonom č. 65/2023 Z. z.:

  • Pri posudzovaní príjmu žiaka a študenta na účely poskytovania pomoci v hmotnej núdzi sa zvýhodňuje ten, ktorý je nezaopatreným dieťaťom a študuje dennou formou.
  • Pri posudzovaní hmotnej núdze sa zamestnanecká prémia a daňový bonus na dieťa budú považovať za príjem.
  • Ochranný príspevok bude len v jednej sume a v prípade osamelého rodiča bude trvať až do jedného roku jeho veku dieťaťa (v súčasnosti je to do 31 týždňa veku dieťaťa).
  • Ustanovuje sa prechodné obdobie poskytovania aktivačného príspevku pre člena domácnosti, ktorý má príjem zo závislej činnosti najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy, v pôvodnej výške a za pôvodných podmienok.

Úplné znenie zákona
č. 601/2003 Z. z.
o životnom minime

Po zmene zákonom č. 65/2023 Z. z.:

  • Tehotenské a ani tehotenské štipendium sa nebudú považovať za príjem. Doteraz sa tehotenské ako dávka sociálneho poistenia za príjem považovalo.