Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

Podľa právneho stavu k 5. 5. 2021 (Úplné znenia zákonov 15/2021).

Cena s DPH
7,73 €
Cena bez DPH
6,44 €
EAN kód
8584113064286
Rok vydania
2021
Počet strán
72
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

Podľa právneho stavu k 5. 5. 2021 (Úplné znenia zákonov 15/2021).

Úplné znenie zákona
č. 50/1976 Zb.
O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ A STAVEBNOM PORIADKU (STAVEBNÝ ZÁKON)


Po zmene zákonom č. 145/2021 Z. z.:

  • Cieľom zákona je zefektívnenie regulácie reklamných stavieb zabezpečením silných a zároveň
    spravodlivých nástrojov pre mestá, obce a štát.

Po zmene zákonom č. 149/2021 Z. z.:

  • Účelom zákona je poskytnúť vlastníkom diaľnic, ciest a miestnych ciest (komunikácií) možnosť
    majetkovoprávne usporiadať pozemky pod pozemnými komunikáciami formou vyvlastnenia
    vo verejnom záujme v termíne do 31. decembra 2030.