Zákon o ochrane ovzdušia

Podľa právneho stavu k 26. 5. 2023 (Úplné znenia zákonov 16/2023).

Cena s DPH
13,98 €
Cena bez DPH
11,65 €
EAN kód
8584113065979
Rok vydania
2023
Počet strán
96
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Zákon o ochrane ovzdušia

Podľa právneho stavu k 26. 5. 2023 (Úplné znenia zákonov 16/2023).

Zákon
č. 146/2023 Z. z.
O OCHRANE OVZDUŠIA A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV

Nový zákon č. 146/2023 Z. z.:

  • Zavádza sa osobitné povoľovanie stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia, v ktorom budú určené rozhodujúce podmienky prevádzky zdroja.
  • Obce budú mať právomoc všeobecne záväzným nariadením obmedziť prevádzkovanie vybraných malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, zakázať vybrané osobitné činnosti na svojom území.
  • Zavádzajú sa kontroly malých spaľovacích zariadení na tuhé palivá a kvapalné palivá na základe podnetu, ktoré bude vykonávať inšpekcia, obec alebo nimi poverená osoba.
  • Na účely hodnotenia sa územie SR rozdeľuje na aglomerácie a zóny. V prípade prekročenia limitnej hodnoty okresný úrad vypracuje program na zlepšenie kvality ovzdušia.
  • Zavádza sa smogový varovný systém s cieľom výstrahy obyvateľstva pred nepriaznivým vplyvom znečisteného ovzdušia počas smogových situácií. A tiež národný emisný informačný systém (ďalej len „NEIS”).
  • Uvádza sa zoznam vozidiel, ktoré majú povolený vjazd do nízkoemisnej zóny a zoznam vozidiel, ktorým môže obec povoliť dočasný alebo trvalý vjazd do nízkoemisnej zóny.