Civilný mimosporový poriadok (2021)

Podľa právneho stavu k 19. 5. 2021 (Úplné znenia zákonov 18/2021).

Cena s DPH
5,15 €
Cena bez DPH
4,29 €
EAN kód
8584113064347
Rok vydania
2021
Počet strán
48
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Civilný mimosporový poriadok (2021)

Podľa právneho stavu k 19. 5. 2021 (Úplné znenia zákonov 18/2021).

Zákon
č. 161/2015 Z. z.
Civilný mimosporový poriadok

Po zmene zákonom č. 68/2021 Z. z.:

  • Cieľom novely je zmeniť spôsob deklarovania vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu tak, aby bola zabezpečená ochrana vlastníckeho práva pri súčasnom zachovaní princípu právnej istoty. Vydržanie tak už nebude v právomoci notárov, kedy dochádzalo pri aplikácii doterajšej právnej úpravy k určitým problémom a niekedy aj k zneužitiu tohto právneho inštitútu na úkor ústavnej ochrany vlastníckeho práva. Po novele sa táto právomoc prenáša na súd, ktorý v rámci ustanoveného procesu potvrdí nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo návrh zamietne, ak zistí, že neboli splnené hmotnoprávne podmienky vydržania navrhovateľom.