Zákon o Policajnom zbore (2022)

Akcia -21%

Podľa právneho stavu k 10. 6. 2022 (Úplné znenia zákonov 20/2022).

Ušetríte
21% = 1,92 €
Cena s DPH
9,18 € 7,26 €
Cena bez DPH
7,65 € 6,05 €
EAN kód
8584113065191
Rok vydania
2022
Počet strán
64
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Zákon o Policajnom zbore (2022)

Podľa právneho stavu k 10. 6. 2022 (Úplné znenia zákonov 20/2022).

Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 171/1993 Z. z.
O POLICAJNOM ZBORE


Po zmene zákonom č. 187/2022 Z. z.:

  • Zrušuje sa povinnosť policajta pri výkone služobnej činnosti používať menovku.
  • Oprávnenie zaistiť osobu sa rozširuje z osoby pristihnutej pri páchaní priestupku aj na osoby, ktoré sa dopúšťajú iného správneho deliktu.
  • Doplňuje sa oprávnenie na usmerňovanie pohybu (letu) bezpilotného lietadla (dronu).
  • Zjednocuje sa používanie pojmu „legalizácia príjmov z trestnej činnosti a financovanie terorizmu“ v celom zákone.
  • Upravuje sa samostatným ustanovením oprávnenie policajta vyžadovať vyšetrenie na zistenie požitia alkoholu orientačnou dychovou skúškou alebo inej návykovej látky, ak je to nevyhnutné v súvislosti s vykonávaným úkonom.
  • Umožňuje sa využiť hmaty, chvaty, údery, kopy sebaobrany, prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku a služobného psa aj v prípade narušenia bezpečnosti a plynulosti iného druhu dopravy ako len železničnej.
  • Pretože poskytovanie údajov zo Schengenského informačného systému a z databázy Interpolu sa líši čo sa týka okruhu oprávnených subjektov, upravuje sa, aby informácie boli poskytované z každej databázy v súlade s medzinárodnými podmienkami používania týchto systémov.
  • Za nedodanie API údajov sa musí leteckým dopravcom uložiť pokuta najmenej 3 000 eur.
  • V transpozičnej prílohe sa aktualizuje citácia jednotlivých preberaných právnych aktov Európskej únie.