Zákon o sociálnom poistení, Zákon o rodičovskom príspevku

Podľa právneho stavu k 27. 7. 2023 (Úplné znenia zákonov 20/2023).

Cena s DPH
32,70 €
Cena bez DPH
27,25 €
EAN kód
8584113066068
Rok vydania
2023
Počet strán
344
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa

Zákon o sociálnom poistení, Zákon o rodičovskom príspevku

Podľa právneho stavu k 27. 7. 2023 (Úplné znenia zákonov 20/2023).

Úplné znenie zákona
č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení 

Po zmene zákonmi: č. 65/2023 Z. z, č. 71/2023 Z. z., č. 182/2023 Z. z., č. 203/2023 Z. z., č. 210/20232 Z. z., č. 273/2023 Z. z., č. 274/2023 Z. z., č. 275/2023 Z. z.:

  • Dochádza ku predĺženiu obdobia zohľadňujúceho valorizáciu dôchodkových dávok a zavádza sa mechanizmus mimoriadnej valorizácie dôchodkov.
  • V prípade zamestnancov, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť menej ako 90 dní a neboli nemocensky poistení nadväzuje rozhodujúce obdobie na určenie denného vymeriavacieho základu zamestnanca, ktorý utrpel pracovný úraz alebo sa u neho zistila choroba z povolania, na jeho dobu trvania zárobkovej činnosti.
  • Od augusta 2023 platí nová príloha č. 4 – percentuálna miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa druhu zdravotného postihnutia.
  • Od 1. augusta 2023 do 31. decembra 2023 platí dočasné opatrenie vo forme odpustenia časti odvodov do fondov sociálneho poistenia pre zamestnávateľa vykonávajúceho činnosť v sektore Potravinárstva vo vybraných triedach divízii SK NACE Rev.2: 10 Výroba potravín a 11 Výroba nápojov.
  • Od októbra 2023 sa upravujú ustanovenia na zúčtovanie dávok sociálneho poistenia s pomocou v hmotnej núdzi. Od 1. októbra 2023 do 31. decembra 2023 je suma minimálneho dôchodku 145 % sumy životného minima pre jednu plnoletú FO, ak má 30 rokov dôchodkového poistenia alebo sa mu zvyšuje percentuálnou výmerou za každý ďalší rok dôchodkového poistenia.
  • Od roku 2024 sa do zákonom vyžadovanej doby poistenia 270 dní započíta aj obdobie štúdia na strednej alebo vysokej škole, ak poistenkyňa získala týmto štúdiom príslušný stupeň vzdelania. Tiež dôjde k zavedeniu pojmu dôchodková prognóza, pričom sa zmení vzorec na určenie zvýšenia dôchodkovej dávky a úrazovej renty.
 

Úplné znenie zákona
č. 571/2009 Z. z.
O RODIČOVSKOM PRÍSPEVKU 

Po zmene zákonom č. 210/2023 Z. z.:

  • Dochádza k zvýšeniu rodičovského príspevku. Ak rodič nepoberal materské na dieťa má od augusta nárok na 345,20 eur. Ak rodič poberal materské na dané dieťa má nárok na 473,30 eur.