Zákon o sociálnych službách (2022)

Podľa právneho stavu k 23. 6. 2022 (Úplné znenia zákonov 21/2022).

Cena s DPH
16,08 €
Cena bez DPH
13,40 €
EAN kód
8584113065238
Rok vydania
2022
Počet strán
160
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa

Zákon o sociálnych službách (2022)

Podľa právneho stavu k 23. 6. 2022 (Úplné znenia zákonov 21/2022).

Úplné znenie zákona
č. 448/2008 Z. z.
O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Po zmene zákonom č. 199/2022 Z. z.:

  • Cieľom zákona je, vzhľadom na pretrvávajúci ozbrojený konflikt na území Ukrajiny a s tým súvisiaci hromadný prílev cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobený týmto ozbrojeným konfliktom, reagovať na zvýšený dopyt po flexibilných formách starostlivosti o deti, a to počas prípravy alebo účasti rodiča na trhu práce.
  • Po novele je príspevok na starostlivosť o dieťa možné poskytovať aj v prípade, že poskytovateľom starostlivosti je fyzická osoba, ktorá starostlivosť o dieťa poskytuje ako službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života formou starostlivosti o dieťa v detskej skupine; novela špecifikuje bližšie podmienky, ako vek dieťaťa či počet detí v detskej skupine.
  • Upravuje sa, ktoré údaje musí poskytovateľ sociálnej služby pri žiadosti o zápis do registra vyššieho územného celku uviesť.