Zákon o správnych poplatkoch, Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov

Podľa právneho stavu k 3. 8. 2023 (Úplné znenia zákonov 21/2023).

Cena s DPH
18,72 €
Cena bez DPH
15,60 €
EAN kód
8584113066082
Rok vydania
2023
Počet strán
184
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Zákon o správnych poplatkoch, Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov

Podľa právneho stavu k 3. 8. 2023 (Úplné znenia zákonov 21/2023).

Úplné znenie zákona NR SR
č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch

Po zmene zákonmi č. 59/2023 Z. z., č. 109/2023 Z. z., č. 146/2023 Z. z., č. 183/2023 Z. z., č. 192/2023 Z. z., č. 287/2023 Z. z., č. 293/2023 Z. z., č. 309/2023 Z. z.:

  • Zmeny výpočtu a vzorca pre evidenciu vozidiel v položke 65. Do úvahy sa berie ekologický koeficient vozidla, výkon motora, druh paliva.
  • Zmenou zákona o radiačnej ochrane dochádza k zmene položky 150, ktorá sa vzťahuje na vydávanie rozhodnutí v rámci posudkovej činnosti orgánov radiačnej ochrany.
  • Menia sa poplatky za vydanie povolenie vjazdu vozidiel do nízkoemisnej zóny, prevádzkovanie spaľovne odpadov alebo odborných posudkov.
  • Zmena poplatkov vydávania poverenia na vykonávanie skúšok dopravného prostriedku alebo prepravného prostriedku a na osvedčovanie dopravného prostriedku alebo prepravného prostriedku na prepravu skaziteľných potravín.
  • Zvýšenie správnych poplatkov za opakované skúšky vydanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti operátora amatérskych staníc, rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby alebo plavebnej pohyblivej služby. Pretože realizácia opravných skúšok je administratívne zaťažujúca.
  • Využívanie nekomerčných klinických skúšaní prináša aj zvýšenú dostupnosť inovatívnej, efektívnejšej a bezpečnejšej liečby bez navýšenia výdavkov na lieky zo zdravotných poisťovní, preto dochádza k výraznému zníženiu správneho poplatku za konanie pre povolenie nekomerčného klinického skúšania.

 

Úplné znenie zákona
č. 71/1992 Zb.
o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov

Po zmene zákonmi č. 192/2023 Z. z., č. 201/2023 Z. z., č. 261/2023 Z. z.:

  • Na konanie o vrátení poplatku alebo preplatku orgánmi prokuratúry sa vzťahuje správny poplatok.
  • Poplatok s platí za žalobu ako celok bez ohľadu na počet výrokov.
  • Nová príloha č. 2: zoznam právne záväzných aktov EÚ.