Zákon o cenných papieroch (2021)

Podľa právneho stavu k 18. 6. 2021 (Úplné znenia zákonov 22/2021).

Cena s DPH
21,43 €
Cena bez DPH
17,86 €
EAN kód
8584113064422
Rok vydania
2021
Počet strán
264
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o cenných papieroch (2021)

Podľa právneho stavu k 18. 6. 2021 (Úplné znenia zákonov 22/2021).

Úplné znenie zákona
č. 566/2001 Z. z.
O CENNÝCH PAPIEROCH


Po zmene zákonom č. 423/2020 Z. z.:

  • Vzhľadom na zriadenie najvyššieho správneho súdu sa rozširuje informačná povinnosť Národnej banky Slovenska pri poskytovaní zoznamu centrálnych depozitárov aj o najvyšší správny súd.
  • Sudca najvyššieho správneho súdu nemôže byť členom predstavenstva, členom dozornej rady ani zamestnancom obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára.

Po zmene zákonom č. 209/2021 Z. z.:

  • Podľa smernice Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034 („smernica IFD“) sa na udelenie povolenia pre výkon činnosti u obchodníka s cennými papiermi vyžaduje minimálna výška počiatočného kapitálu, ktorý nahrádza súčasnú požiadavku na základné imanie.
  • Obchodníci s cennými papiermi môžu nad rámec poskytovania investičných služieb a výkonu investičných činnosti, poskytovať služby a vykonávať aj iné činnosti (služba kompresie portfólia, služby súvisiace s transakciami...).
  • Na obchodníka s cennými papiermi, ktorého celková hodnota konsolidovaných aktív sa rovná alebo je vyššia ako 5 000 000 000, sa budú vzťahovať ustanovenia zákona o bankách.
  • Ustanovuje sa podmienka, kedy je obchodník s cennými papiermi povinný zriadiť výbor pre riadenie rizík a tiež funkcia tohto výboru.