Obchodný zákonník (2022)

Podľa právneho stavu k 23. 6. 2022 (Úplné znenia zákonov 23/2022).

Cena s DPH
20,70 €
Cena bez DPH
17,25 €
EAN kód
8584113065252
Rok vydania
2022
Počet strán
208
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa

Obchodný zákonník (2022)

Podľa právneho stavu k 23. 6. 2022 (Úplné znenia zákonov 23/2022).

Úplné znenie zákona
č. 513/1991 Z. z.
OBCHODNÝ ZÁKONNÍK

Po zmene zákonom č. 519/2021 Z. z.:

  • Stanovili sa podmienky pre subjekty vymazané z obchodného registra, aby bolo možné obnoviť ich zápis, ktorý umožní v riadnom pokračovaní ich činnosti. Obnovenie zápisu bude len pre subjekty, ktoré boli vymazané špecificky podľa § 768s ods. 2 písm. c) z dôvodu nesplnenia povinnosti premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro podľa osobitných predpisov. Registrový súd rozhodne o návrhu uznesením.

Po zmene zákonom č. 111/2022 Z. z.:

  • V súvislosti s prijatím novej právnej úpravy týkajúcej sa riešenia hroziaceho úpadku je potrebné upraviť ponímanie spoločnosti v kríze.
  • Účinky prevodu väčšinového obchodného podielu boli doposiaľ viazané až na zápis nadobúdateľa ako nového spoločníka spoločnosti do obchodného registra. Podľa nového budú platiť odo dňa doručenia zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti, ak nenastanú až s neskoršou účinnosťou zmluvy, nie však skôr, ako valné zhromaždenie vysloví súhlas s prevodom obchodného podielu, ak podľa zákona alebo spoločenskej zmluvy sa súhlas valného zhromaždenia na prevod obchodného podielu vyžaduje.