• Úvod
 • >>
 • Úplné znenia zákonov
 • >>
 • Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev, Obchodný zákonník, Zákon o obchodnom registri, Zákon o riešení hroziaceho úpadku

Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev, Obchodný zákonník, Zákon o obchodnom registri, Zákon o riešení hroziaceho úpadku

Podľa právneho stavu k 30. 8. 2023 (Úplné znenia zákonov 23/2023).

Cena s DPH
29,94 €
Cena bez DPH
24,95 €
EAN kód
8584113066150
Rok vydania
2023
Počet strán
312
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev, Obchodný zákonník, Zákon o obchodnom registri, Zákon o riešení hroziaceho úpadku

Podľa právneho stavu k 30. 8. 2023 (Úplné znenia zákonov 23/2023).

Zákon
č. 309/2023 Z. z.
o premenách obchodných spoločností a družstiev

Nový zákon:

 • Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev reaguje na potrebu zabezpečiť transpozíciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2121. Daná právna úprava je tak vyňatá z Obchodného zákonníka. Zákon tvorí ucelenú právnu úpravu rôznych spôsobov zrušenia entít s právnym nástupcom, t. j. zlúčení, splynutí, rozštiepení pre všetky právne formy obchodných spoločností a družstiev, ako aj právnu úpravu odštiepenia, zmeny právnej formy, vrátane ich cezhraničných variantov.

Úplné znenie zákona
č. 513/1991 Zb.
OBCHODNÝ ZÁKONNÍK

Po zmene zákonom č. 309/2023 Z. z.:

 • Vzhľadom na novo zavádzanú komplexnú úpravu premien, cezhraničných premien a zmien právnej formy v predkladanom návrhu zákona sa vkladajú nové: § 69, § 161e, § 769
 • Umožňuje sa spoločnostiam poskytovať finančnú asistenciu. O jej poskytnutí rozhodne valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou prítomných akcionárov.

Úplné znenie zákona
č. 530/2003 Z. z.
O OBCHODNOM REGISTRI

Po zmene zákonmi č. 368/2023 Z. z. a č. 309/2023 Z. z.:

 • Nové formovanie zápisu do registra v dôsledku cezhraničnej zmeny, infúzie.
 • Vkladajú sa nové odseky riešiace zápis a údaje pri splynutí, zlúčení alebo rozdelení spoločnosti.
 • Nové paragrafy § 10f a § 10g sa týkajú cezhraničnej fúzie. Na základe tejto notifikácie je obchodný register povinný vymazať zanikajúcu spoločnosť.
 • V prípade odštiepenia register rozdeľovanej spoločnosti sa výmaz nevykonáva. Register zapíše zmeny až po prijatí notifikácií o zápise nástupníckych spoločností a následne ich notifikuje o tom, že cezhraničné rozdelenie nadobudlo účinnosť.

Zákon
č. 111/2022 Z. z.
o riešení hroziaceho úpadku

Po zmene zákonom č. 309/2023 Z. z.:

 • Legislatívno-technické zmeny v súvislosti s novým zákonom č. 309/2023 Z. z.
 • Konanie, ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo do 31. decembra 2024, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2024.