Zákon o cenných papieroch (2022)

Podľa právneho stavu k 7. 7. 2022 (Úplné znenia zákonov 24/2022).

Cena s DPH
22,57 €
Cena bez DPH
18,81 €
EAN kód
8584113065269
Rok vydania
2022
Počet strán
232
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Zákon o cenných papieroch (2022)

Podľa právneho stavu k 7. 7. 2022 (Úplné znenia zákonov 24/2022).

Úplné znenie zákona
č. 566/2001 Z. z.
O CENNÝCH PAPIEROCH


Po zmene zákonom č. 123/2022 Z. z.:

  • Z dôvodu zabezpečenia právnej istoty, ako aj zosúladenia s návrhom zákona o centrálnom registri účtov a taktiež so zákonom o bankách sa doplňuje ako je centrálny depozitár, člen a obchodník s cennými papiermi povinný podať informáciu o chránených skutočnostiach.

Po zmene zákonom č. 151/2022 Z. z.:

  • Vzhľadom na zriadenie správnych súdov sa navrhuje rozšíriť informačnú povinnosť Národnej banky Slovenska pri poskytovaní zoznamu centrálnych depozitárov aj o tieto súdy.
  • Aktualizuje sa znenie § 110 ods. 1 písm. o) tak, aby táto úprava zodpovedala súčasnému ústavnému a zákonnému nastaveniu preverovania sudcovskej spôsobilosti.
  • Od 1. januára 2023 má rozhodujúce slovo pri preverovaní majetkových pomeroch sudcov Súdna rada Slovenskej republiky. Pôvodné oprávnenie mal na starosti Národný bezpečnostný úrad.

Po zmene zákonom č. 208/2022 Z. z.:

  • Definuje sa faktor udržateľnosti v súlade s čl. 2 bod 24 Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088.
  • Rozširuje sa okruh subjektov, ktoré môžu podať centrálnemu depozitáru príkaz na pozastavenie práva nakladať o Radu pre riešenie krízových situácií v prípade uplatnenia postupov podľa zákona č. 371/2014 Z. z. alebo nariadenia 2021/23.
  • Ustanovuje sa povinnosť predkladať zoznam akcionárov a polročnú správu obchodníkom s cennými papiermi ministerstvu len na vyžiadanie.
  • Rozširuje sa právomoc Národnej banky Slovenska ukladať sankcie podľa nariadenia 2021/23.
  • Dopĺňa sa zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie.