Zákon o cestnej premávke

Podľa právneho stavu k 29. 6. 2021 (Úplné znenia zákonov 24/2021).

Cena s DPH
6,97 €
Cena bez DPH
5,81 €
EAN kód
8584113064460
Rok vydania
2021
Počet strán
56
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o cestnej premávke

Podľa právneho stavu k 29. 6. 2021 (Úplné znenia zákonov 24/2021).

Úplné znenie zákona
č. 56/2012 Z. z.
o cestnej doprave


Po zmene zákonom č. 214/2021 Z. z.:

  • V zákone o cestnej doprave sa vypúšťa povinnosť dopravcu pri kúpe alebo lízingu autobusov zohľadniť energetické a environmentálne vplyvy prevádzky vozidiel počas ich životnosti, ktorá sa nahrádza povinnosťou objednávateľa dodržať pri zadávaní zmluvy o službách minimálny percentuálny podiel ekologických vozidiel podľa § 4 ods. 1 návrhu zákona.

Po zmene zákonom č. 222/2021 Z. z.:
Účelom zákona je s ohľadom na aplikačnú prax doplniť kompetencie objednávateľa dopravných služieb vo verejnom záujme, a to:

  • možnosťou poveriť organizátorov verejnej dopravy ako koordinátorov integrovaných dopravných systémov ku kontrolným činnostiam,
  • upravením právomoci objednávateľa nariadiť dopravcovi prevádzkovanie dopravy počas mimoriadnych situácií,
  • upravením výšky pokút, ktoré môže udeliť objednávateľ dopravcovi.